Grajmy do jednej bramki - bezpieczne Euro 2012

Data publikacji: 28.05.2010

"Grajmy do jednej bramki – bezpieczne Euro 2012" – to projekt, na realizację którego Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała dofinansowanie w ramach programu Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie. Projekt, na który przeznaczono kwotę 37 192 Euro przewiduje wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe lubelskich policjantów w Holandii, Belgii i Hiszpanii.

W projekcie weźmie udział 24 lubelskich funkcjonariuszy. Policjanci będą nabywać nową wiedzę i umiejętności podczas wizyt złożonych na terenie działania Federalnej Policji Belgijskiej, Policji Regionu Gelderland-Midden w Holandii orazNarodowej Policji Hiszpanii. Od września br. do grudnia 2011 roku na zasadzie wymiany nasi funkcjonariusze zajmujący się tematyką zabezpieczenia imprez sportowych poznają teorię i praktykę w zakresie planowania i przygotowania zabezpieczeń przejazdów zorganizowanych grup kibiców, metod identyfikacji kibiców podwyższonego ryzyka i sposobów neutralizacji negatywnych zachowań skutkujących zbiorowym naruszeniem prawa. Lubelscy stróże prawa zapoznają się również z zasadami funkcjonowania stanowisk kierowania podczas zabezpieczenia imprez sportowych i przejazdów kibiców, taktyką działania Policji podczas przywracana naruszonego porządku publicznego.

Projekt obejmuje także przeprowadzenie szkolenia kaskadowego przez uczestników wymiany dla policjantów zajmujących się tematyką zabezpieczenia imprez sportowych po zakończeniu wymiany. W Lublinie zorganizowane zostanie także seminarium podsumowujące z udziałem ekspertów zagranicznych.

Starania o udział w projekcie Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie podjęta już dużo wcześniej. W styczniu b.r. insp. Dariusz Działo - Lubelski Komendant Wojewódzki Policji przebywał z wizytą w Arnhem w Holandii. Podczas spotkaniu z Komendantem Policji Regionu Gelderland-Midden kluczowym punktem było podpisanie listu intencyjnego przez partnera holenderskiego właśnie do projektu „Grajmy do jednej bramki - bezpieczne Euro 2012”.

(Źródło: KWP Lublin)