Kolejny milion dla łódzkiej Policji

Data publikacji: 24.05.2010

24 maja 2010 roku Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak i Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Marek Działoszyński uroczyście podpisali umowę, na mocy której Łódzki Garnizon Policji otrzymał dotację celową w kwocie 1 miliona złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi, środków techniki dla pionu ruchu drogowego, pionu prewencji i pionu kryminalnego oraz sprzętu służącego ochronie informacji niejawnych.

Dzięki otrzymanemu milionowi zakupione zostaną między innymi: cyfrowa stacja kontroli dokumentów, wirówka na probówki, zestaw pipet automatycznych, serwer wraz z oprogramowaniem, komputerowe stanowiska robocze, drukarki i czytniki kodów paskowych umożliwiające wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu, a także sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i radiotelefony.

Warto dodać, że dzisiejsza umowa o przekazaniu 1 miliona złotych jest kolejną tego typu dotacją dla Policji. Urząd Marszałkowski od lat wspiera łódzką Policję i uwzględnia jej potrzeby w swoim budżecie. W minionym roku dzięki dotacji celowej wysokości miliona złotych wzmocniono sprzętowo Laboratorium Kryminalistyczne, Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji oraz piony prewencji, ruchu drogowego i służby kryminalne.

(Źródło: KWP Łódź)