Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 26/2019 cz. 2

  Zamieszczony 29.04.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 26 kwietnia 2019 r., powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Piotra STASIAKA - naczelnika Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

 • Komunikat nr 26/2019 cz. 1

  Zamieszczony 29.04.2019

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 25 kwietnia 2019 r., powołał na stanowisko Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Pawła PÓŁTORZYCKIEGO - Zastępcę Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

 • Komunikat nr 25/2019 cz. 3

  Zamieszczony 25.04.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 19 kwietnia 2019 r. powołał na stanowisko zastępcy dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji ,,BOA” mł. insp. Sławomira WOCIALA – pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji ,,BOA"

 • Komunikat nr 25/2019 cz. 2

  Zamieszczony 25.04.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 19 kwietnia 2019 r. powołał na stanowisko zastępcy dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji ,,BOA” nadkom. Krzysztofa SOWIŃSKIEGO - pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji ,,BOA”

 • Komunikat nr 25/2019 cz. 1

  Zamieszczony 25.04.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 19 kwietnia 2019 r. powołał na stanowisko dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji ,,BOA” mł. insp. Dariusza ZIĘBĘ - pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”

 • Komunikat nr 24/2019

  Zamieszczony 15.04.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 12 kwietnia 2019 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Mirosława JEDYNAKA - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat nr 23/2019

  Zamieszczony 15.04.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 15 kwietnia 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP mł. insp. Magdalenie NGUYEN-FUDALI - Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 22/2019

  Zamieszczony 12.04.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 11 kwietnia 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Markowi CHODAKOWSKIEMU – Komendantowi Powiatowemu Policji w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Komunikat nr 21/2019

  Zamieszczony 11.04.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 9 kwietnia 2019 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Krzysztofowi SMELI – Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji

 • Komunikat nr 20/2019 cz. 4

  Zamieszczony 09.04.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 5 kwietnia 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA" nadkom. Krzysztofowi SOWIŃSKIEMU - do dnia 4 kwietnia 2019 r. zajmującemu stanowisko służbowe Zastępcy Dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji