Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 18/2024 cz. 10

  Komendant Główny Policji z dniem 2 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Danutę ULEWICZ - zastępcę dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

 • Komunikat nr 18/2024 cz. 9

  Komendant Główny Policji z dniem 2 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji mł. insp. Karolinę KARWOWSKĄ - zastępcę dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

 • Komunikat nr 18/2024 cz. 8

  Komendant Główny Policji z dniem 2 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Anetę PAWLIŃSKĄ - dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

 • Komunikat nr 18/2024 cz. 7

  Komendant Główny Policji z dniem 2 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Krzysztofa SMELĘ - I Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji

 • Komunikat nr 18/2024 cz. 6

  Komendant Główny Policji z dniem 2 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Jacka KUMPIAŁOWSKIEGO - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku

 • Komunikat nr 18/2024 cz. 5

  Komendant Główny Policji z dniem 2 lutego 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji nadinsp. Piotra LECIEJEWSKIEGO - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

 • Komunikat nr 18/2024 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 1 lutego 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP mł. insp. Danielowi PALACZOWI - naczelnikowi Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 18/2024 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 1 lutego 2024 r. zwolnił z pełnienia obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza KRZYSTYNIAKA - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 18/2024 cz. 2

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 3 lutego 2024 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Jakuba GORCZYŃSKIEGO - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat nr 18/2024 cz. 1

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 2 lutego 2024 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Tomasza MICHUŁKĘ - pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji