Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 31/2019 cz. 1

  Zamieszczony 18.06.2019

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 14 czerwca 2019 r. odwołał ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Tomasza Michułkę

 • Komunikat nr 29/2019 cz. 3

  Zamieszczony 03.06.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 czerwca 2019 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Marka CHODAKOWSKIEGO – pozostającego w dyspozycji Komendanta Stołecznego Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji

 • Komunikat nr 29/2019 cz. 2

  Zamieszczony 03.06.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 czerwca 2019 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Krzysztofa SMELĘ – Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji

 • Komunikat nr 29/2019 cz. 1

  Zamieszczony 03.06.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 czerwca 2019 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu podinsp. Roberta FRĄCKOWIAKA – naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

 • Komunikat nr 28/2019

  Zamieszczony 21.05.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 17 maja 2019 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Prewencji KGP mł. insp. Piotra KULESZĘ – naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Prewencji KGP

 • Komunikat nr 27/2019 cz. 4

  Zamieszczony 01.05.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 maja 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. Dariuszowi KRZESICKIEMU – Naczelnikowi Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat nr 27/2019 cz. 3

  Zamieszczony 01.05.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 maja 2019 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadkom. Jacka BASIKA – Kierownika Sekcji XV Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

 • Komunikat nr 27/2019 cz. 2

  Zamieszczony 01.05.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 maja 2019 r. mianował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji mł. insp. Magdalenę NGUYEN-FUDALĘ – Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 27/2019 cz. 1

  Zamieszczony 30.04.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 30 kwietnia 2019 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Krzysztofa SIDOROWICZA – I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Komunikat nr 26/2019 cz. 3

  Zamieszczony 29.04.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 25 kwietnia 2019 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Zbigniewowi CHRZĘSTKOWI - głównemu księgowemu-naczelnikowi Wydziału Finansów Szkoły Policji w Katowicach