Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 46/2018

  Zamieszczony 20.12.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 15 grudnia 2018 r., mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile nadkom. Dariusza DRUSZCZA - zastępcę naczelnika Wydziału Zaopatrzenia, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile

 • Komunikat nr 45/2018

  Zamieszczony 18.12.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 15 grudnia 2018 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Prewencji KGP mł. insp. Piotrowi KULESZY naczelnikowi Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

 • Komunikat nr 44/2018

  Zamieszczony 19.11.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 16 października 2018 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Arturowi BIELECKIEMU - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

 • Komunikat nr 43/2018

  Zamieszczony 19.11.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 16 listopada 2018 r., powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza AUGUSTYNIAKA - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

 • Komunikat nr 42/2018

  Zamieszczony 09.11.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 7 listopada 2018 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku mł. insp. Dorocie PRZYPOLSKIEJ - kierownikowi Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Słupsku

 • Komunikat nr 41/2018 cz. 4

  Zamieszczony 07.11.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 5 listopada 2018 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP nadkom. Jolancie WRÓBEL - naczelnikowi wydziału-radcy prawnemu Wydziału Legislacji Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP

 • Komunikat nr 41/2018 cz. 3

  Zamieszczony 07.11.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 1 listopada 2018 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP mł. insp. Marka BORONIA - radcę Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

 • Komunikat nr 41/2018 cz. 2

  Zamieszczony 07.11.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 1 listopada 2018 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP mł. insp. Sławomira SZUMILASA - radcę Zespołu do spraw Nadzoru nad Czynnościami Operacyjnymi i Dochodzeniowo-Śledczymi, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP

 • Komunikat nr 41/2018 cz. 1

  Zamieszczony 07.11.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 1 listopada 2018 r., mianował na stanowisko dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP mł. insp. Mariusza LENCZEWSKIEGO - zastępcę dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP

 • Komunikat nr 40/2018

  Zamieszczony 23.10.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 22 października 2018 r., mianował na stanowisko dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP insp. Waldemara WOŁOWCA – zastępcę dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP