Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 44/2019

  Zamieszczony 03.09.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 września 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile mł. insp. Agnieszce Kozłowskiej-Kordy - Naczelnikowi Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile

 • Komunikat nr 43/2019

  Zamieszczony 26.08.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 23 sierpnia 2019 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji nadkom. Marcina DRUSZCZA – Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Pile

 • Komunikat nr 42/2019

  Zamieszczony 19.08.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 16 sierpnia 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Arturowi BEDNARKOWI — Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

 • Komunikat nr 41/2019 cz. 3

  Zamieszczony 14.08.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 9 sierpnia 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Stanisławowi SEKULE — Komendantowi Miejskiemu Policji w Tarnobrzegu

 • Komunikat nr 41/2019 cz. 2

  Zamieszczony 14.08.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 9 sierpnia 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu podinsp. Sebastianowi STRZEŻKOWI — naczelnikowi Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Stołecznej Policji

 • Komunikat nr 41/2019 cz. 1

  Zamieszczony 14.08.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 8 sierpnia 2019 r. odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Kamila BORKOWSKIEGO Zastępcy Komendanta

 • Komunikat nr 40/2019

  Zamieszczony 06.08.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 4 sierpnia 2019 r. po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Tadeusza SZYMANKA — Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie

 • Komunikat nr 39/2019

  Zamieszczony 06.08.2019

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 18 lipca 2019 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Zbigniewa MIKOŁAJCZYKA - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu

 • Komunikat nr 37/2019

  Zamieszczony 01.08.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 sierpnia 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji mł. insp. Tomaszowi MALUSZCZAKOWI — naczelnikowi Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu

 • Komunikat nr 38/2019 cz. 2

  Zamieszczony 30.07.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 29 lipca 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Tomaszowi KŁOSOWSKIEMU S. Wiesława – Komendantowi Powiatowemu Policji we Wschowie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim