Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 22/2020

  Zamieszczony 13.03.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 11 marca 2020 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Krzysztofowi Noculakowi — naczelnikowi Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

 • Komunikat nr 21/2020 cz.2

  Zamieszczony 12.03.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 12 marca 2020 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji nadinsp. Daniela Kołnierowicza — Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

 • Komunikat nr 21/2020 cz.1

  Zamieszczony 12.03.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 12 marca 2020 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji nadinsp. Krzysztofa Pobutę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

 • Komunikat nr 20/2020

  Zamieszczony 11.03.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 11 marca 2020 r., powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Sławomirowi Litwinowi — dyrektorowi Gabinetu Komendanta Głównego Policji

 • Komunikat nr 19/2020

  Zamieszczony 10.03.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 9 marca 2020 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Komunikacji Społecznej KGP insp. Mariuszowi Ciarce — rzecznikowi prasowemu Jednoosobowego Stanowiska - Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji.

 • Komunikat nr 18/2020

  Zamieszczony 09.03.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 5 marca 2020 r., mianował na stanowisko dyrektora Biura Logistyki Policji KGP mł. insp. Andrzeja Kropiwca pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Logistyki Policji KGP.

 • Komunikat nr 17/2020

  Zamieszczony 09.03.2020

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 5 marca 2020 r., wyznaczył na stanowisko Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. Iwonę Klonowską — Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej KGP

 • Komunikat nr 16/2020

  Zamieszczony 28.02.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 28 lutego 2020 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Marka Fałdowskiego — Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 • Komunikat nr 15/2020 cz.2

  Zamieszczony 27.02.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2020 r., powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Tomaszowi Olczykowi — I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

 • Komunikat nr 15/2020 cz.1

  Zamieszczony 27.02.2020

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 27 lutego 2020 r., powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzeja Łapińskiego — Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi