Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 7/2020 cz.2

  Zamieszczony 10.02.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 10 lutego 2020 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP podinsp. Iwonie Wysockiej-Zowczak - kierownikowi Sekcji Wsparcia Współpracy Kryminalnej Wydziału Wsparcia Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

 • Komunikat nr 7/2020 cz.1

  Zamieszczony 10.02.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 7 lutego 2020 r., zwolnił z pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Piotra Sochackiego naczelnika Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

 • komunikat nr 6/2020

  Zamieszczony 07.02.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 7 lutego 2020 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Mariusza Siegiedę - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

 • Komunikat nr 4/2020 cz.2

  Zamieszczony 31.01.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 1 lutego 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Logistyki Policji KGP mł. insp. Andrzejowi Kropiwcowi pozostającemu w dyspozycji Komendanta Głównego Policji.

 • Komunikat nr 4/2020 cz.1

  Zamieszczony 31.01.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 31 stycznia 2020 r. zwolnił z pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Logistyki Policji KGP insp. Mariusza Żurawskiego zastępcę dyrektora Biura Logistyki Policji KGP, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Logistyki Policji KGP.

 • Komunikat nr 3/2020 cz.2

  Zamieszczony 23.01.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 23 stycznia 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Logistyki Policji KGP insp. Mariuszowi Żurawskiemu zastępcy dyrektora Biura Logistyki Policji KGP

 • Komunikat nr 3/2020 cz.1

  Zamieszczony 23.01.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 22 stycznia 2020 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska insp. Małgorzatę Borowik dyrektora Biura Logistyki Policji KGP

 • Komunikat nr 2/2020

  Zamieszczony 21.01.2020

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 20 stycznia odwołał ze stanowiska Zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji insp. Marka Ślizaka

 • Komunikat nr 1/2020 cz. 2

  Zamieszczony 08.01.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 8 stycznia 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Miachłowi Ledzionowi I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

 • Komunikat nr 1/2020 cz. 1

  Zamieszczony 08.01.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 7 stycznia 2020 r. po uwzględnieniu prośby o rozwiązaniu stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji mł. insp. Zbigniewa Mikołajczyka Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.