Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 31/2020 cz.2

  Zamieszczony 28.04.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 27 kwietnia 2020 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP mł. insp. Dariuszowi Cyburze — naczelnikowi Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

 • Komunikat nr 31/2020 cz.1

  Zamieszczony 28.04.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 27 kwietnia 2020r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastepcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Dominikowi Łączykowi Komendantowi Miejskiemu Policji w Sosonowcu.

 • Komunikat nr 30/2020 cz. 2

  Zamieszczony 20.04.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 20 kwietnia 2020 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Grzegorzowi NAPIÓRKOWSKIEMU — zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP

 • Komunikat nr 30/2020 cz. 1

  Zamieszczony 20.04.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 20.04.2020 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu podinsp. Piotrowi JANIKOWI — dyrektorowi Biura Kryminalnego KGP

 • Komunikat nr 29/2020

  Zamieszczony 20.04.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 17 kwietnia 2020 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby z Policji mł. insp. Michała KOMINOWSKIEGO — Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Pile

 • Komunikat nr 28/2020

  Zamieszczony 17.04.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 15 kwietnia 2020 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji podinsp. Sebastiana STRZEŻKA - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat nr 25/2020 cz. 4

  Zamieszczony 15.04.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 15 kwietnia 2020 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. Jakubowi GORCZYŃSKIEMU — naczelnikowi Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

 • Komunikat nr 27/2020

  Zamieszczony 10.04.2020

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 9 kwietnia 2020 r. wyznaczył na stanowisko Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. Andrzeja ŻYLIŃSKIEGO

 • Komunikat nr 26/2020 cz. 2

  Zamieszczony 10.04.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 10 kwietnia 2020 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Tomasza MICHUŁKĘ — zastępcę dyrektora Biura Kryminalnego KGP

 • Komunikat nr 26/2020 cz. 1

  Zamieszczony 10.04.2020

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 8 kwietnia 2020 r. odwołał ze stanowiska Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. Annę ŚWIERCZEWSKĄ-GĄSIOROWSKĄ