Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 4/2019 cz. 2

  Zamieszczony 28.01.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 28 stycznia 2019 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Paulinie FILIPOWIAK – zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

 • Komunikat nr 4/2019 cz. 1

  Zamieszczony 28.01.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 27 stycznia 2019 r., zwolnił z zajmowanego stanowiska insp. Łukasza WILIŃSKIEGO - dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

 • Komunikat nr 3/2019

  Zamieszczony 22.01.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 18 stycznia 2019 r., powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Zbigniewa MIKOŁAJCZYKA – Zastępcę Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

 • Komunikat nr 2/2019 cz.2

  Zamieszczony 15.01.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 15 stycznia 2019 r., mianował młodszym inspektorem policji: podinsp. Jacka TARNOWSKIEGO - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku

 • Komunikat nr 2/2019 cz.1

  Zamieszczony 15.01.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 10 stycznia 2019 r., mianował młodszym inspektorem policji: podinsp. Bogdana PIOTROWSKIEGO - Komendanta Miejskiego Policji w Opolu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

 • Komunikat nr 1/2019 cz.5

  Zamieszczony 15.01.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 14 stycznia 2019 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Andrzeja ŁUCZYSZYNA - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

 • Komunikat nr 1/2019 cz.4

  Zamieszczony 15.01.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 10 stycznia 2019 r., mianował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP nadkom. Jolantę WRÓBEL - naczelnika wydziału-radcę prawnego Wydziału Legislacji, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP

 • Komunikat nr 1/2019 cz.3

  Zamieszczony 15.01.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 4 stycznia 2019 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Marka ŚWISZCZA - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat nr 1/2019 cz.2

  Zamieszczony 15.01.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 2 stycznia 2019 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Pawłowi DZIERŻAKOWI - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 • Komunikat nr 1/2019 cz. 1

  Zamieszczony 15.01.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 stycznia 2019 r., zwolnił z pełnienia obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artura BIELECKIEGO - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach