Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 53/2019

  Zamieszczony 16.12.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 14 grudnia 2019 r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Tomasza MICHUŁKĘ — pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP

 • Komunikat nr 52/2019

  Zamieszczony 22.11.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 22 listopada 2019 roku powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Michała Ledziona dowódcę Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, delegowanego do czasowego pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

 • Komunikat nr 51/2019 cz.2

  Zamieszczony 24.10.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 24 października 2019 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. Dariusza Krzesickiego naczelnika Wydziału Kontroli, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat nr 51/2019 cz.1

  Zamieszczony 24.10.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 24 października 2019 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Stanisława Sekułę - Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w Rzeszowie

 • Komunikat nr 50/2019

  Zamieszczony 15.10.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 14 października 2019 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artura Bednarka - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego w Kielcach, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 49/2019

  Zamieszczony 14.10.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 14 października 2019 r. mianował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji mł. insp. Tomasza Maluszczaka - naczelnika Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.

 • Komunikat nr 48/2019

  Zamieszczony 02.10.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 października 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Michałowi LEDZIONOWI — dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi

 • Komunikat nr 47/2017

  Zamieszczony 16.09.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 15 września 2019 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Tomasza KŁOSOWSKIEGO – Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Komunikat nr 46/2019

  Zamieszczony 16.09.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 12 września 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Agacie MALASIŃSKIEJ-NAGÓRNY – naczelnikowi Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

 • Komunikat nr 45/2019

  Zamieszczony 10.09.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 9 września 2019 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu podinsp. Sebastiana STRZEŻKA – naczelnika Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Stołecznej Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu