Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 25/2020 cz. 3

  Zamieszczony 07.04.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 1 kwietnia 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Mariuszowi BUŻDYGANOWI — Komendantowi Powiatowemu Policji w Głogowie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

 • Komunikat nr 25/2020 cz. 2

  Zamieszczony 07.04.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 1 kwietnia 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Krzysztofowi Noculakowi — naczelnikowi Sztabu Policji pełniącemu obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

 • Komunikat nr 25/2020

  Zamieszczony 31.03.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 30 marca 2020 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomirowi Piekutowi — Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa I

 • Komunikat nr 24/2020 cz.2

  Zamieszczony 13.03.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 13 marca 2020 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Dariuszowi Matusiakowi naczelnikowi Wydziału Prezydialnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

 • Komunikat nr 24/2020 cz.1

  Zamieszczony 13.03.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 13 marca 2020 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji podinsp. Iwonie Kuc — zastępcy dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

 • Komunikat nr 23/2020 cz.5

  Zamieszczony 13.03.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 13 marca 2020 r., powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku insp. Robertowi Szewcowi - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie.

 • Komunikat nr 23/2020 cz.4

  Zamieszczony 13.03.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 13 marca 2020 r., powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Romanowi Kusterowi — I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

 • Komunikat nr 23/2020 cz.3

  Zamieszczony 13.03.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 13 marca 2020 r., powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Arturowi Bieleckiemu — I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w Kielcach.

 • Komunikat nr 23/2020 cz.2

  Zamieszczony 13.03.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 13 marca 2020 r., powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Piotrowi Leciejewskiemu — I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

 • Komunikat nr 23/2020 cz.1

  Zamieszczony 13.03.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 12 marca 2020 r., zwolnił z pełnienia obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosława Elszkowskiego — I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.