Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 12/2020 cz.1

  Zamieszczony 20.02.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 19 lutego 2020 r., zwolnił z pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosława Pasterskiego — I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

 • Komunikat nr 11/2020

  Zamieszczony 19.02.2020

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 17 lutego 2020 r., powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji mł. insp. Mariusza Pawlukiewicza — naczelnika wydziału II w Warszawie Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

 • Komunikat nr 10/2020

  Zamieszczony 17.02.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 17 lutego 2020 r., powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Agatę Malasińską-Nagórny - naczelnika Wydziału Laboratorium Kryminalistycznego, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

 • Komunikat nr 9/2020 cz.3

  Zamieszczony 15.02.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 15 lutego 2020 r., powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie — I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

 • Komunikat nr 9/2020 cz.2

  Zamieszczony 14.02.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 14 lutego 2020 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji nadinsp. Jacka Cegiełę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

 • Komunikat nr 9/2020 cz.1

  Zamieszczony 14.02.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 14 lutego 2020 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Pawła Spychałę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

 • Komunikat nr 8/2020

  Zamieszczony 14.02.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 10 lutego 2020 r., powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosławowi Elszkowskiemu — I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

 • Komunikat nr 7/2020 cz.2

  Zamieszczony 10.02.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 10 lutego 2020 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP podinsp. Iwonie Wysockiej-Zowczak - kierownikowi Sekcji Wsparcia Współpracy Kryminalnej Wydziału Wsparcia Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

 • Komunikat nr 7/2020 cz.1

  Zamieszczony 10.02.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 7 lutego 2020 r., zwolnił z pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Piotra Sochackiego naczelnika Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

 • komunikat nr 6/2020

  Zamieszczony 07.02.2020

  Komendant Główny Policji z dniem 7 lutego 2020 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Mariusza Siegiedę - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.