Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 19/2019 cz. 2

  Zamieszczony 04.04.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 kwietnia 2019 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Piotra MORAJKO - pozostającego w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, po odwołaniu ze stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 • Komunikat nr 19/2019 cz. 1

  Zamieszczony 04.04.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 kwietnia 2019 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Roberta STRZELECKIEGO - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 • Komunikat nr 18/2019

  Zamieszczony 01.04.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 18 marca 2019 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązaniu stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji nadinsp. Andrzeja SZYMCZYKA - pozostającego bez przydziału służbowego po odwołaniu ze stanowiska I Zastępcy Komendanta Głównego Policji

 • Komunikat nr 17/2019

  Zamieszczony 18.03.2019

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 12 marca 2019 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Pawła DZIERŻAKA - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

 • Komunikat nr 15/2019

  Zamieszczony 15.03.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 15 marca 2019 r., mianował inspektorem Policji mł. insp. Mirosława JEDYNAKA – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu

 • Komunikat nr 16/2019

  Zamieszczony 12.03.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 7 marca 2019 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Piotrowi Stasiakowi - naczelnikowi Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji.

 • Komunikat nr 14/2019 cz. 3

  Zamieszczony 06.03.2019

  Komendant Główny Policji z dniem z dniem 1 marca 2019 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu podinsp. Robertowi FRĄCKOWIAKOWI – naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

 • Komunikat nr 14/2019 cz. 2

  Zamieszczony 06.03.2019

  Komendant Główny Policji z dniem z dniem 1 marca 2019 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadkom. Jackowi BASIKOWI - kierownikowi Sekcji XV Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji

 • Komunikat nr 14/2019 cz. 1

  Zamieszczony 06.03.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2019 r., powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Pawłowi PÓŁTORZYCKIEMU - Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

 • Komunikat nr 13/2019 cz. 4

  Zamieszczony 01.03.2019

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 27 lutego 2019 r., powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasza SZYMAŃSKIEGO – dotychczasowego I Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji