Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 13/2019 cz. 3

  Zamieszczony 01.03.2019

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 27 lutego 2019 r., powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamila BRACHĘ – po odwołaniu z dniem 26 lutego 2019 r. ze stanowiska Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

 • Komunikat nr 13/2019 cz. 2

  Zamieszczony 01.03.2019

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 27 lutego 2019 r., powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza AUGUSTYNIAKA - po odwołaniu z dniem 26 lutego 2019 r. ze stanowiska Zastępcy Komendanta Głównego Policji

 • Komunikat nr 13/2019 cz. 1

  Zamieszczony 01.03.2019

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 26 lutego 2019 r., odwołał ze stanowiska I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja SZYMCZYKA

 • Komunikat nr 12/2019 cz. 2

  Zamieszczony 01.03.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2019 r., mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku mł. insp. Dorotę PRZYPOLSKĄ – kierownika Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Słupsku, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku

 • Komunikat nr 12/2019 cz. 1

  Zamieszczony 01.03.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2019 r., mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku mł. insp. Piotra CEKAŁĘ – naczelnika Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Szkoły Policji w Słupsku, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku

 • Komunikat nr 9/2019

  Zamieszczony 01.03.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2019 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji nadinsp. Jana LACHA – pozostającego bez przydziału służbowego, odwołanego ze stanowiska Zastępcy Komendanta Głównego Policji

 • Komunikat nr 11/2019

  Zamieszczony 28.02.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 25 lutego 2019 r., powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP podinsp. Piotrowi SOCHACKIEMU – naczelnikowi Wydziału Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

 • Komunikat nr 10/2019 cz.3

  Zamieszczony 28.02.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 25 lutego 2019 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązaniu stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Jarosława BRYLA – zastępcę dyrektora Biura Kryminalnego KGP

 • Komunikat nr 10/2019 cz. 2

  Zamieszczony 28.02.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 20 lutego 2019 r., mianował na stanowisko dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP insp. Macieja NESTORUKA – Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu, pełniącego obowiązki na stanowisku dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP

 • Komunikat nr 10/2019 cz. 1

  Zamieszczony 28.02.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 20 lutego 2019 r., mianował na stanowisko dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Paulinę FILIPOWIAK – zastępcę dyrektora biura, pełniącą obowiązki na stanowisku dyrektora dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP