Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 14/2019 cz. 2

  Zamieszczony 06.03.2019

  Komendant Główny Policji z dniem z dniem 1 marca 2019 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadkom. Jackowi BASIKOWI - kierownikowi Sekcji XV Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji

 • Komunikat nr 14/2019 cz. 1

  Zamieszczony 06.03.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2019 r., powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Pawłowi PÓŁTORZYCKIEMU - Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

 • Komunikat nr 13/2019 cz. 4

  Zamieszczony 01.03.2019

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 27 lutego 2019 r., powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasza SZYMAŃSKIEGO – dotychczasowego I Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji

 • Komunikat nr 13/2019 cz. 3

  Zamieszczony 01.03.2019

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 27 lutego 2019 r., powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamila BRACHĘ – po odwołaniu z dniem 26 lutego 2019 r. ze stanowiska Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

 • Komunikat nr 13/2019 cz. 2

  Zamieszczony 01.03.2019

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 27 lutego 2019 r., powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza AUGUSTYNIAKA - po odwołaniu z dniem 26 lutego 2019 r. ze stanowiska Zastępcy Komendanta Głównego Policji

 • Komunikat nr 13/2019 cz. 1

  Zamieszczony 01.03.2019

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 26 lutego 2019 r., odwołał ze stanowiska I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja SZYMCZYKA

 • Komunikat nr 12/2019 cz. 2

  Zamieszczony 01.03.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2019 r., mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku mł. insp. Dorotę PRZYPOLSKĄ – kierownika Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Słupsku, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku

 • Komunikat nr 12/2019 cz. 1

  Zamieszczony 01.03.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2019 r., mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku mł. insp. Piotra CEKAŁĘ – naczelnika Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Szkoły Policji w Słupsku, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku

 • Komunikat nr 9/2019

  Zamieszczony 01.03.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2019 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji nadinsp. Jana LACHA – pozostającego bez przydziału służbowego, odwołanego ze stanowiska Zastępcy Komendanta Głównego Policji

 • Komunikat nr 11/2019

  Zamieszczony 28.02.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 25 lutego 2019 r., powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP podinsp. Piotrowi SOCHACKIEMU – naczelnikowi Wydziału Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

Wybierz Strony