Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 28/2019

  Zamieszczony 21.05.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 17 maja 2019 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Prewencji KGP mł. insp. Piotra KULESZĘ – naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Prewencji KGP

 • Komunikat nr 27/2019 cz. 4

  Zamieszczony 01.05.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 maja 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. Dariuszowi KRZESICKIEMU – Naczelnikowi Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat nr 27/2019 cz. 3

  Zamieszczony 01.05.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 maja 2019 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadkom. Jacka BASIKA – Kierownika Sekcji XV Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

 • Komunikat nr 27/2019 cz. 2

  Zamieszczony 01.05.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 maja 2019 r. mianował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji mł. insp. Magdalenę NGUYEN-FUDALĘ – Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

 • Komunikat nr 27/2019 cz. 1

  Zamieszczony 30.04.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 30 kwietnia 2019 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Krzysztofa SIDOROWICZA – I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Komunikat nr 26/2019 cz. 3

  Zamieszczony 29.04.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 25 kwietnia 2019 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Zbigniewowi CHRZĘSTKOWI - głównemu księgowemu-naczelnikowi Wydziału Finansów Szkoły Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 26/2019 cz. 2

  Zamieszczony 29.04.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 26 kwietnia 2019 r., powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Piotra STASIAKA - naczelnika Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

 • Komunikat nr 26/2019 cz. 1

  Zamieszczony 29.04.2019

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 25 kwietnia 2019 r., powołał na stanowisko Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Pawła PÓŁTORZYCKIEGO - Zastępcę Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

 • Komunikat nr 25/2019 cz. 3

  Zamieszczony 25.04.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 19 kwietnia 2019 r. powołał na stanowisko zastępcy dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji ,,BOA” mł. insp. Sławomira WOCIALA – pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji ,,BOA"

 • Komunikat nr 25/2019 cz. 2

  Zamieszczony 25.04.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 19 kwietnia 2019 r. powołał na stanowisko zastępcy dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji ,,BOA” nadkom. Krzysztofa SOWIŃSKIEGO - pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji ,,BOA”

Wybierz Strony