Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 37/2018 cz. 2

  Zamieszczony 20.09.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 15 września 2018 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Jarosława BRYLA – Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP

 • Komunikat nr 37/2018 cz. 1

  Zamieszczony 20.09.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 15 września 2018 r., mianował na stanowisko dyrektora Biura Prewencji KGP mł. insp. Roberta KUMORA – naczelnika Wydziału Prewencji, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku dyrektora Biura Prewencji KGP

 • Komunikat nr 36/2018

  Zamieszczony 20.09.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 17 września 2018 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP mł. insp. Sławomirowi SZUMILASOWI – radcy Zespołu do Spraw Nadzoru nad Czynnościami Operacyjnymi i Dochodzeniowo-Śledczymi

 • Komunikat nr 35/2018 cz. 4

  Zamieszczony 05.09.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 3 września 2018 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP mł. insp. Mariuszowi LENCZEWSKIEMU – zastępcy dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP

 • Komunikat nr 35/2018 cz. 3

  Zamieszczony 05.09.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 1 września 2018 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP nadkom. Piotra POGORZELSKIEGO – naczelnika Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki KGP, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP

 • Komunikat nr 35/2018 cz. 2

  Zamieszczony 05.09.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 1 września 2018 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP nadkom. Krzysztofa SOWIŃSKIEGO – naczelnika Wydziału Bojowego III Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP

 • Komunikat nr 35/2018 cz. 1

  Zamieszczony 05.09.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 1 września 2018 r., mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP mł. insp. Sławomira WOCIALA – naczelnika Wydziału Bojowego II Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP

 • Komunikat nr 34/2018

  Zamieszczony 05.09.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 2 września 2018 r., zwolnił z zajmowanego stanowiska, a z dniem 3 września 2018 r., przeniósł do dalszego pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach kom. Dominika ROZDZIAŁOWSKIEGO - dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP

 • Komunikat nr 33/2018 cz. 2

  Zamieszczony 06.08.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 3 sierpnia 2018 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP insp. Maciejowi NESTORUKOWI - Komendantowi Miejskiemu Policji w Poznaniu

 • Komunikat nr 33/2018 cz. 1

  Zamieszczony 06.08.2018

  Komendant Główny Policji z dniem 2 sierpnia 2018 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kontroli KGP nadkom. Pawłowi HERBUSIOWI - naczelnikowi Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Wybierz Strony