Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 36/2017 cz. 4

  Zamieszczony 22.06.2017

  Komendant Główny Policji z dniem 21 czerwca 2017 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kontroli KGP podinsp. Andrzejowi PLUSZCZEWSKIEMU – zastępcy naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 36/2017 cz. 3

  Zamieszczony 22.06.2017

  Komendant Główny Policji z dniem 20 czerwca 2017 r. zwolnił ze stanowiska mł. insp. Macieja KUNICKIEGO - zastępcę dyrektora Biura Kontroli KGP

 • Komunikat nr 36/2017 cz. 2

  Zamieszczony 22.06.2017

  Komendant Główny Policji z dniem 21 czerwca 2017 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie podinsp. Edwardowi SZYDŁOWSKIEMU Komendantowi Powiatowemu Policji w Braniewie

 • Komunikat nr 36/2017 cz. 1

  Zamieszczony 22.06.2017

  Komendant Główny Policji z dniem 21 czerwca 2017 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafałowi PAWŁOWSKIEMU - I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu

 • Komunikat nr 35/2017

  Zamieszczony 14.06.2017

  Komendant Główny Policji z dniem 14 czerwca 2017 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP mł. insp. Grzegorzowi NAPIÓRKOWSKIEMU – naczelnikowi Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji

 • Komunikat nr 34/2017 cz. 2

  Zamieszczony 14.06.2017

  Komendant Główny Policji z dniem 13 czerwca 2017 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariuszowi WESOŁOWSKIEMU – Komendantowi Miejskiemu Policji w Zabrzu

 • Komunikat mr 34/2017 cz. 1

  Zamieszczony 14.06.2017

  Komendant Główny Policji z dniem 13 czerwca 2017 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Piotra LECIEJEWSKIEGO – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

 • Komunikat nr 33/2017

  Zamieszczony 14.06.2017

  Komendant Główny Policji z dniem 14 czerwca 2017 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Romana SOBCZAKA - dyrektora Biura Kryminalnego KGP

 • Komunikat nr 32/2017

  Zamieszczony 07.06.2017

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 5 czerwca 2017 r. powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. Krzysztofa BORKOWSKIEGO - kierownika Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

 • Komunikat nr 31/2017

  Zamieszczony 05.06.2017

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 2 czerwca 2017 r. odwołał ze stanowiska zastępcy dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Małgorzatę KWIETNIEWSKĄ