Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 59/2017 cz.3

  Zamieszczony 16.11.2017

  Komendant Główny Policji z dniem 16 listopada 2017 r. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Robertowi SZEWCOWI - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

 • Komunikat nr 59/2017 cz.2

  Zamieszczony 16.11.2017

  Komendant Główny Policji z dniem 16 listopada 2017 r. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawłowi DOBRODZIEJOWI - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie

 • Komunikat nr 59/2017 cz.1

  Zamieszczony 16.11.2017

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 13 listopada 2017 r. odwołał ze stanowiska Komendanta Stołecznego Policji insp. Rafała KUBICKIEGO

 • Komunikat nr 58/2017

  Zamieszczony 14.11.2017

  Komendant Główny Policji z dniem 10 listopada 2017 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Bogdanowi LITRZE - naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

 • Komunikat nr 57/2017

  Zamieszczony 11.11.2017

  Komendant Główny Policji z dniem 11 listopada 2017 r. mianował:

 • Komunikat nr 56/2017 cz. 2

  Zamieszczony 09.11.2017

  Komendant Główny Policji z dniem 2 listopada 2017 r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP mł. insp. Dariusza BŁACHNIĘ – naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu

 • Komunikat nr 56/2017 cz. 1

  Zamieszczony 09.11.2017

  Komendant Główny Policji z dniem 1 listopada 2017 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska insp. Roberta OSTREJKO – zastępcę dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

 • Komunikat nr 55/2017 cz.2

  Zamieszczony 24.10.2017

  Komendant Główny Policji z dniem 23 października 2017 r. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Zbigniewowi SOWIE - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie

 • Komunikat nr 55/2017 cz.1

  Zamieszczony 24.10.2017

  Komendant Główny Policji z dniem 22 października 2017 r. zwolnił z pełnienia obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Roberta STRZELECKIEGO – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 • Komunikat nr 54/2017

  Zamieszczony 24.10.2017

  Komendant Główny Policji z dniem 23 października 2017 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Krzysztofa POBUTĘ - po odwołaniu z dniem 22 października 2017 r. ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie