Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 10/2019 cz.3

  Zamieszczony 28.02.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 25 lutego 2019 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązaniu stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Jarosława BRYLA – zastępcę dyrektora Biura Kryminalnego KGP

 • Komunikat nr 10/2019 cz. 2

  Zamieszczony 28.02.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 20 lutego 2019 r., mianował na stanowisko dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP insp. Macieja NESTORUKA – Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu, pełniącego obowiązki na stanowisku dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP

 • Komunikat nr 10/2019 cz. 1

  Zamieszczony 28.02.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 20 lutego 2019 r., mianował na stanowisko dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Paulinę FILIPOWIAK – zastępcę dyrektora biura, pełniącą obowiązki na stanowisku dyrektora dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

 • Komunikat nr 8/2019

  Zamieszczony 19.02.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 18 lutego 2019 r., powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim mł. insp. Bogdana PIOTROWSKIEGO – Komendanta Miejskiego Policji w Opolu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

 • Komunikat nr 7/2019

  Zamieszczony 07.02.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 lutego 2019 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP podinsp. Tomaszowi STODULSKIEMU - zastępcy naczelnika Wydziału Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

 • Komunikat nr 6/2019 cz. 2

  Zamieszczony 06.02.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 lutego 2019 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Piotrowi MORAJKO – Komendantowi Powiatowemu Policji w Olkuszu

 • Komunikat nr 6/2019 cz. 1

  Zamieszczony 06.02.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 lutego 2019 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robertowi STRZELECKIEMU – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

 • Komunikat nr 5/2019

  Zamieszczony 01.02.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 lutego 2019 r., mianował podinspektorem Policji nadkom. Jolantę WRÓBEL - zastępcę dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

 • Komunikat nr 4/2019 cz. 2

  Zamieszczony 28.01.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 28 stycznia 2019 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Paulinie FILIPOWIAK – zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

 • Komunikat nr 4/2019 cz. 1

  Zamieszczony 28.01.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 27 stycznia 2019 r., zwolnił z zajmowanego stanowiska insp. Łukasza WILIŃSKIEGO - dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

Wybierz Strony