Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 41/2019 cz. 2

  Zamieszczony 14.08.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 9 sierpnia 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu podinsp. Sebastianowi STRZEŻKOWI — naczelnikowi Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Stołecznej Policji

 • Komunikat nr 41/2019 cz. 1

  Zamieszczony 14.08.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 8 sierpnia 2019 r. odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Kamila BORKOWSKIEGO Zastępcy Komendanta

 • Komunikat nr 40/2019

  Zamieszczony 06.08.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 4 sierpnia 2019 r. po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Tadeusza SZYMANKA — Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie

 • Komunikat nr 39/2019

  Zamieszczony 06.08.2019

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 18 lipca 2019 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Zbigniewa MIKOŁAJCZYKA - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu

 • Komunikat nr 37/2019

  Zamieszczony 01.08.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 1 sierpnia 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji mł. insp. Tomaszowi MALUSZCZAKOWI — naczelnikowi Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu

 • Komunikat nr 38/2019 cz. 2

  Zamieszczony 30.07.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 29 lipca 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Tomaszowi KŁOSOWSKIEMU S. Wiesława – Komendantowi Powiatowemu Policji we Wschowie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Komunikat nr 38/2019 cz. 1

  Zamieszczony 30.07.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 29 lipca 2019 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim mł. insp. Bogdana PIOTROWSKIEGO – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Komunikat nr 36/2019

  Zamieszczony 26.07.2019

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 24 lipca 2019 r. mianował:

 • Komunikat nr 35/2019

  Zamieszczony 26.07.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2019 r. mianował:

 • Komunikat nr 33/2019 cz. 2

  Zamieszczony 16.07.2019

  Komendant Główny Policji z dniem 16 lipca 2019 r. delegował do czasowego pełnienia służby w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” Dariusza DYMIŃSKIEGO — zastępcę dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP

Wybierz Strony