Witamy na stronie internetowej psychologów policyjnych.

W każdej komendzie wojewódzkiej i Stołecznej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, a także w Komendzie Głównej Policji funkcjonuje komórka organizacyjna psychologów. W szkołach Policji pracują psychologowie zajmujący się opieką psychologiczną oraz edukacją policjantów. Normą stało się, że z psychologiem można spotkać się nie tylko w głównej siedzibie komendy wojewódzkiej, ale także w innych jednostkach, gdzie psychologowie na stałe pełnią służbę lub dyżurują. W zakładce Psycholodzy w jednostkach można znaleźć telefony do poszczególnych sekcji/zespołów psychologów w kraju. Z kolei w zakładce Psycholodzy w KGP zamieszczone są dane kontaktowe do psychologów Wydziału Psychologów Policyjnych Komendy Głównej Policji.

Psychologowie policyjni pracują w 3 specjalizacjach. Są to opieka psychologiczna i psychoedukacja, psychologia policyjna stosowana i psychologia zarządzania zasobami ludzkimi. Taki podział ułatwia dotarcie do psychologa, który może pomóc w załatwieniu konkretnej sprawy. O zadaniach psychologów poszczególnych specjalizacji oraz z jakimi sprawami można się do nich zgłaszać, można przeczytać w zakładce Specjalizacje.

Osobną zakładkę stanowią informacje o pracy psychologów w Komendzie Głównej Policji. Znajdują się tu dokładne dane kontaktowe oraz podział obowiązków między psychologów.

W dziale Aktualnie w KGP można przeczytać o najważniejszych wydarzeniach i planach pracy psychologów w KGP.

Warto zajrzeć do działu Do poczytania. Chcemy pisać tu o wszystkim, co jest ważne dla każdego człowieka i o rzeczach istotnych szczególnie dla funkcjonariuszy i pracowników Policji. Będziemy przybliżać tematykę m.in. stresu w pracy i sposoby na radzenie sobie z nim, bezpiecznego picia alkoholu i konsekwencjach jego nadużywania, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji i inne.

Mamy nadzieję, że dzięki tej stronie przybliżymy działalność psychologów w Policji i ułatwimy Państwu kontakt z nami. Zachęcamy wszystkich policjantów i pracowników Policji do korzystania z wiedzy i doświadczenia psychologów policyjnych. Ufamy, że nasza praca będzie pomocna w rozwiązywaniu spraw osobistych, zawodowych, jak i dotyczących całych zespołów.