Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Aktualnie w KGP

Informacji o aktualnej ofercie psychologów w KWP/KSP prosimy szukać na stronach internetowych psychologów w poszczególnych Komendach.
Dane kontaktowe są dostępne tutaj.

 

 

Oferta szkoleń psychologicznych z zakresu rozwijania kompetencji osobistych

Psychologowie Zespołu Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji Wydziału Psychologów BKSiOP KGP przygotowali ofertę szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji osobistych.

Poniżej przedstawiamy Państwu zaproponowane tematy szkoleń. Zapraszamy do zgłaszania psychologom potrzeby przeprowadzenia zajęć na prezentowane tematy lub inne, według Państwa potrzeb.

 1. Radzenie sobie ze stresem i techniki relaksacyjne.
  Zakres tematyczny warsztatów: rozpoznawanie symptomów stresu przewlekłego, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, poznanie technik relaksacyjnych oraz nauka ich stosowania.
   
 2. Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach wystąpień publicznych.
  Zakres tematyczny warsztatów: kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, nauka sposobów przezwyciężania stresu w sytuacjach wystąpień publicznych (ekspozycji społecznej), poznanie sposobów i możliwości przygotowania się do wystąpienia publicznego.
   
 3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych przydatnych w utrzymywaniu pozytywnych relacji w zespole.
  Zakres tematyczny warsztatów: umiejętność konstruktywnej komunikacji (formułowanie komunikatu, aktywne słuchanie, sposoby przekazywania informacji), empatia, umiejętność panowania nad emocjami (umiejętności ćwiczone na podstawie sytuacji zawodowych).
   
 4. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych przydatnych osobie w utrzymaniu pozytywnych relacji w życiu osobistym.
  Zakres tematyczny warsztatów: doskonalenie umiejętności komunikowania się w sposób efektywny (formułowanie komunikatu, aktywne słuchanie, sposoby przekazywania informacji), ograniczenie ilości błędów wynikających z zakłóceń komunikacyjnych (umiejętności ćwiczone na podstawie sytuacji osobistych).
   
 5. Asertywność – jak żyć w zgodzie ze sobą nie krzywdząc innych.
  Zakres tematyczny warsztatów: pojęcie asertywności w kontekście relacji interpersonalnych, umiejętność rozpoznawania swoich potrzeb, ustalanie granic, kształtowanie postawy asertywnej w poszanowaniu drugiego człowieka.
   
 6. Konflikt interpersonalny jako wyzwanie, a nie zagrożenie.
  Zakres tematyczny warsztatów: nauka rozpoznawania etiologii konfliktu, poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów i ćwiczenie umiejętności ich rozwiązywania, zapobieganie powstawaniu konfliktów, skutki i efekty konfliktu.
   
 7. Usprawnianie procesów poznawczych (pamięć, koncentracja, spostrzeganie).
  Zakres tematyczny warsztatów: poznanie zasad funkcjonowania umysłu, ćwiczenie koncentracji uwagi, trening spostrzegawczości, poznanie technik usprawniania pamięci.
   
 8. Nadużywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – zagrożenia, profilaktyka, pomoc.
  Zakres tematyczny warsztatów: umiejętność rozpoznawania symptomów choroby alkoholowej, sposoby reagowania i pomocy osobie z problemem alkoholowym, symptomy nadużywania substancji psychoaktywnych, konsekwencje indywidualne oraz społeczne (rodzina, policja, społeczeństwo).
   
 9. Trening kreatywnego myślenia.
  Zakres tematyczny warsztatów: poznanie twórczych możliwości swojego umysłu, pobudzanie kreatywności w szukaniu rozwiązań sytuacji problemowych, rozwiązywanie zadań wymagających twórczego, niestandardowego podejścia, sposoby poszukiwania rozwiązań alternatywnych, unikanie pułapek myślenia schematycznego i stereotypowego.
   
 10. Wypalenie zawodowe (rozpoznawanie objawów, reagowanie, profilaktyka).
  Zakres tematyczny warsztatów: przeciwdziałanie zjawisku wypalenia (zwiększenie świadomości zagrożeń związanych z wypaleniem zawodowym, praca nad poczuciem satysfakcji z pracy, umiejętność rozpoznania wczesnych symptomów wypalenia zawodowego), poznanie sposobów reagowania i pomocy osobie zagrożonej wypaleniem.
   
 11. Skuteczne podejmowanie decyzji.
  Zakres tematyczny warsztatów: czynniki wpływające na podejmowanie decyzji, strategie podejmowania decyzji, etapy podejmowania decyzji, podejmowanie decyzji w sytuacji niepewności i ryzyka.
   
 12. Warsztaty skonstruowane zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem biura lub wydziału.


Psychologowie z zespołu zarządzania zasobami ludzkimi w ramach doboru wewnętrznego:

 • prowadzą badania psychologiczne kandydatów m.in. do Biura Spraw Wewnętrznych, komórek właściwych w sprawach analizy kryminalnej lub werbunków a także komórek, w ramach których wykonywane są zadania z zakresu negocjacji policyjnych oraz zadania związane z przeprowadzaniem badań psychofizjologicznych;
 • uczestniczą w komisjach kwalifikacyjnych do udziału w niektórych kursach doskonalących (np. werbunki, analiza kryminalna);
 • biorą udział w postępowaniach kwalifikacyjnych na stanowiska kierowników jednostek oraz komórek organizacyjnych Policji i ich zastępców.


Psychologowie z zespołu zarządzania zasobami ludzkimi badają atmosferę pracy w jednostkach Policji.
W związku ze zgłaszanymi problemami wynikającymi np. z niewłaściwych relacjami między pracownikami, konfliktów, nieprawidłowego kierowaniem podwładnymi, przeprowadzane są badania atmosfery pracy mające na celu ich diagnozę oraz rozwiązanie.

powrót
drukuj