Psycholodzy w KGP

Wydział Psychologów Policyjnych

Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
Komendy Głównej Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
pokój C 302
telefon sekretariat: (47) 72 125 04
fax: (47) 72 141 41
e-mail: biurokadr.wpp@policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Psychologów Policyjnych

mł. insp. Anna Modrzejewska
pokój C 302a
telefon: (47) 72 145 75
e-mail: anna.modrzejewska@policja.gov.pl

Opieka Psychologiczna i Psychoedukacja

podkom. Rafał Góral
pokój C 304
telefon: (47) 72 125 68
e-mail: rafal.goral@policja.gov.pl

st. post. Anna Cendrowicz
pokój C 304
telefon: (47) 72 120 04
e-mail: anna.cendrowicz@policja.gov.pl

Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

Agnieszka Kazanecka
pokój C 309
telefon (47) 72 152 69
e-mail: agnieszka.kazanecka@policja.gov.pl

Mariola Jurczyk-Makara
pokój C 311
telefon (47) 72 122 89
e-mail: mariola.jurczyk-makara@policja.gov.pl

st. post. Agata Fajfrowska
pokój C 309
telefon: (47) 72 134 63
e-mail: agata.fajfrowska@policja.gov.pl

Beata Fidos
pokój C 311
telefon (47) 72 120 53
e-mail: beata.fidos@policja.gov.pl

Psychologia Policyjna Stosowana

Radca mł. insp. Piotr Januszczyk
pokój C 301
telefon (47) 72 131 67
e-mail piotr.januszczyk@policja.gov.pl