gen. insp. Jarosław Szymczyk
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
nadinsp. Dariusz Augustyniak
I ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
nadinsp. Paweł Dobrodziej
ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
nadinsp. Roman Kuster
ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI