nadinsp. Roman Kuster

I ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Służył głównie w pionie prewencji. Przechodząc kolejne szczeble kariery zdobywał doświadczenie na stanowiskach wykonawczych, a następnie kierowniczych.nadinsp. Roman Kuster

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu Zespołu Ochronnego Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
 • Komendant Komisariatu Policji w Komornikach
 • Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Poznań - Jeżyce
 • Naczelnik Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu
 • Komendant Miejski Policji w Poznaniu
 • p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • p.o. I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
 • p.o. obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji
 • od 20.06.2024 r. Zastępca Komendanta Głównego Policji