nadinsp. dr Rafał Kochańczyk

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach uzyskał stopień doktora nauk społecznych. Służbę w Policji rozpoczął w 1993 r. w garnizonie śląskim, gdzie pełnił szereg funkcji na stanowiskach wykonawczych w gliwickiej jednostce.nadinsp. dr Rafał Kochańczyk

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • p.o. Zastępcy Komendanta Komisariatu II Policji w Gliwicach Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
 • Zastępca Komendanta Komisariatu II Policji Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
 • Komendant Komisariatu Policji w Pyskowicach Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach
 • p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach
 • Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • Komendant Szkoły Policji w Katowicach
 • Komendant Wojewódzki Policji w Opolu
 • od 10.01.2024 r. Zastępca Komendanta Głównego Policji

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
 • Srebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju
 • Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”