insp. Marek Boroń

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

insp. Marek Boroń

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Służbę w Policji rozpoczął w 1994 r. w strukturach Komendy Stołecznej Policji. Od 2001 r. pełnił służbę na stanowiskach wykonawczych w Centralnym Biurze Śledczym KGP.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału 2 Zarządu I w Warszawie CBŚ KGP
 • Zastępca Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Warszawie CBŚ KGP
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Nadzoru i Spraw Ogólnych CBŚ KGP
 • Naczelnik Wydziału Nadzoru i Koordynacji Zarządu w Warszawie CBŚ KGP
 • Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Warszawie CBŚ KGP
 • Naczelnik Wydziału Operacji Pościgowych CBŚ KGP
 • Naczelnik Zarządu w Warszawie CBŚ KGP
 • p.o. Zastępcy Dyrektora CBŚ KGP
 • Zastępca Dyrektora CBŚ KGP
 • Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji
 • Zastępca Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji
 • od 22.12.2023 r. p.o. Komendant Główny Policji
 • od 21.03.2024 r. Komendant Główny Policji