Aktualności

 • „ #Multimedia w Policji - jako narzędzie intensyfikujące współpracę służb na terenie Euroregionu Pomerania” - Polsko- Niemiecka konferencja w Szczecinie- Interreg VA

  Data publikacji: 12.12.2018   Zachodniopomorskie

  Grudniowa konferencja poświęcona była omówieniu roli multimediów, jako narzędzia umożliwiającego promocję działań podejmowanych przez Policję po obu stronach granicy. Spotkanie było także okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy międzynarodowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców terenów przygranicznych.

 • Seminarium szkoleniowe „Realizacja przez Policję zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

  Data publikacji: 11.12.2018   Mazowieckie

  W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w dniach 10-12 grudnia 2018 r. odbywa się, organizowane przez Biuro Prewencji KGP, seminarium szkoleniowe pn. „Realizacja przez Policję zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, które przeznaczone jest dla koordynatorów z komend wojewódzkich/stołecznej Policji zajmujących się wskazanym obszarem oraz dla wykładowców szkół policyjnych prowadzących zajęcia dydaktyczne z przedmiotowej problematyki.

 • Medal za zasługi dla Policji

  Data publikacji: 10.12.2018  

  W poniedziałek 10 grudnia br. odbyła się uroczystość odznaczenia brązowym medalem za Zasługi dla Policji Attache ds. Policji przy Ambasadzie Gruzji Polsce George’a Gamsakhurdia. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego wyróżnienie wręczył Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk.

 • Kierownictwo polskiej Policji wspiera Szlachetną Paczkę

  Data publikacji: 07.12.2018  

  Kierownictwo Komendy Głównej Policji wspiera Szlachetną Paczkę – akcję, organizowaną przez stowarzyszenie "Wiosna". Pakowaniem prezentów dla potrzebującej rodziny zajęli się gen. insp. Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, nadinsp. Andrzej Szymczyk – I zastępca Komendanta Głównego Policji oraz nadinsp. Dariusz Augustyniak. Akcję wsparł również Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach.

 • Podróż w czasie na kartach policyjnego kalendarza

  Data publikacji: 06.12.2018   Podkarpackie

  Policyjny kalendarz na 2019 rok jest wyjątkowy - powstawał z okazji jubileuszu 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Zawarte na jego kartach fotografie opowiadają o życiu i służbie funkcjonariuszy II Rzeczypospolitej. Wydając kalendarz, Policja zamierza pomóc podopiecznym rzeszowskiego oddziału Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.