Podróż w czasie na kartach policyjnego kalendarza

Data publikacji: 06.12.2018

Policyjny kalendarz na 2019 rok jest wyjątkowy - powstawał z okazji jubileuszu 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Zawarte na jego kartach fotografie opowiadają o życiu i służbie funkcjonariuszy II Rzeczypospolitej. Wydając kalendarz, Policja zamierza pomóc podopiecznym rzeszowskiego oddziału Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

W 2019 roku przypadnie 100. rocznica powołania Policji Państwowej. Właśnie w związku z tym wydarzeniem autorzy kalendarza postanowili odbyć podróż w czasie. Inspiracją były fotografie sprzed blisko 100 lat, z okresu dwudziestolecia międzywojennego, które dokumentowały służbę, ale także życie policjantów II Rzeczypospolitej.

24 lipca 1919 roku decyzją Sejmu Ustawodawczego utworzono Policję Państwową. Funkcjonariusze ubrani w jednolite granatowe mundury, uzbrojeni w karabiny z bagnetami, szable, pistolety lub rewolwery, dbali o bezpieczeństwo obywateli. Patrolowali podległe im tereny pieszo, konno lub na rowerach. Policja Państwowa dysponowała także różnymi markami samochodów i motocykli. W 1925 roku utworzono policję kobiecą. Policjantki zajmowały się głównie zwalczaniem handlu ludźmi, sutenerstwa i nierządu. Opiekowały się także sierotami i młodocianymi włóczęgami. Ślub policjanta był uroczystym wydarzeniem, a na zawarcie związku małżeńskiego funkcjonariusz musiał uzyskać zgodę przełożonych.

Fotografie przedstawiające różne sytuacje z codziennej służby i życia funkcjonariuszy Policji Państwowej zostały zawarte na 12 kartach kalendarza.

Część nakładu przeznaczona została na wsparcie podopiecznych rzeszowskiego oddziału Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Zachęcamy do włączenia się w naszą akcję i pomoc wymienionej fundacji. Ponieważ liczba kalendarzy jest ograniczona - aby otrzymać egzemplarz, trzeba najpierw skontaktować się telefonicznie pod numerami 510 997 021 lub 796 872 316 i zarezerwować kalendarz, a następnie przekazać datek w wysokości co najmniej 20 zł na konto:

 

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

PKO BP VI O/Warszawa

74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

Tytuł wpłaty: "Darowizna oddział Rzeszów – kalendarz Policja 2019"


Pomysłodawcami inicjatywy są: komisarz Wojciech Kulig, który wykonał fotografie do kalendarza oraz podkom. dr Marcin Dziubak i sierżant sztabowy Monika Skawińska-Berkowicz z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie. Wydanie kalendarza zostało sfinansowane przez Zarząd Wojewódzki NSZZP Policjantów, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Autorów kalendarza w realizacji tego pomysłu wsparło wiele instytucji i osób prywatnych, udostępniając ubiory, rekwizyty, pojazdy i miejsca, gdzie organizowane były sesje fotograficzne. Zdjęcia obrazujące pracę funkcjonariuszy Policji Państwowej powstawały w pięknej jesiennej scenerii, w plenerach skansenu w Kolbuszowej (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej), w parku wokół pałacu zbudowanego przez rodzinę Wodzickich w Tyczynie, w którym obecnie mieści się Liceum Ogólnokształcące, w okolicy Alei Lubomirskich w Rzeszowie i w pomieszczeniach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. W sesjach uczestniczyli m.in. przedstawiciel Automobilklubu Rzeszowskiego, który użyczył swojej kolekcji zabytkowych pojazdów oraz członkowie Kolbuszowskiego Towarzystwa Retrocyklistów.

Dziękujemy osobom i instytucjom, które wsparły to przedsięwzięcie.

 

 

 


Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego


 

Film Kalendarz policyjny 2019

Pobierz plik Kalendarz policyjny 2019 (format mp4 - rozmiar 19.74 MB)