„ #Multimedia w Policji - jako narzędzie intensyfikujące współpracę służb na terenie Euroregionu Pomerania” - Polsko- Niemiecka konferencja w Szczecinie- Interreg VA

Data publikacji: 12.12.2018

Grudniowa konferencja poświęcona była omówieniu roli multimediów, jako narzędzia umożliwiającego promocję działań podejmowanych przez Policję po obu stronach granicy. Spotkanie było także okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy międzynarodowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców terenów przygranicznych.

Podczas konferencji  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie Pan Marek Jasztal omówił projekty realizowane przez polskich i niemieckich policjantów w ramach Programu Interreg VA.
„Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach Pomorza Zachodniego i Meklemburgi Pomorza Przedniego”, to projekt w ramach którego wspólnie z partnerem niemieckim podejmowane są działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wymiana doświadczeń z tego zakresu, jak również realizowanie  wspólnych patroli oraz podejmowanie licznych działań prewencyjnych, w tym  działań edukacyjnych kierowanych do najmłodszych, sprzyja poprawie bezpieczeństwa na terenach przygranicznych.

Ponadto, obszar współpracy zachodniopomorskiej Policji został rozszerzony o działania dotyczące badań DNA, w zakresie wspólnego projektu pn. „Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań  terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych”.

Istniejące zagrożenie terrorystyczne spowodowało konieczność podjęcia działań zapobiegawczych oraz wypracowania jednolitego sposobu postępowania w celu identyfikacji kryminalistycznej sprawcy przestępstwa, a także ofiar dokonanego aktu terroru.
Ponadto, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie realizuje wspólne przedsięwzięcie  z partnerami niemieckimi pn. „W tandemie przeciwko przestępczości przygranicznej”. Celem projektu jest poprawa wymiany danych o sytuacji oraz informacji między policjami, integracja wspólnych działań - szczególnie w formie wspólnych patroli w codziennej służbie, wspólne dokształcanie. Efektem tych działań były m.in. ćwiczenia „ Most Brucke”, które omówił Hanno Luders – Naczelnik Wydziału II PP Neubrandenburg.

W ramach współpracy polsko-niemieckiej, zachodniopomorska Policja realizowała także projekt w ramach Funduszu Małych projektów w zakresie ceremoniału policyjnego oraz etosu policjanta.
Podczas konferencji rzecznik zachodniopomorskiej Policji, nadkom. Alicja Śledziona omówiła rolę mediów w kształtowaniu wizerunku Policji, zwracając szczególną uwagę na  rolę social mediów w rzetelnym przekazywaniu informacji.
Grudniowe przedświąteczne spotkanie, to także okazja do zapoznania niemieckich kolegów z  polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi. Nasi partnerzy wzięli udział w koncercie kolęd w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie, a po podsumowaniu konferencji przez  I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosława Pasterskiego mogli spróbować wigilijnych potraw.

(KWP w Szczecinie/ab)