Medal za zasługi dla Policji

Data publikacji: 10.12.2018

W poniedziałek 10 grudnia br. odbyła się uroczystość odznaczenia brązowym medalem za Zasługi dla Policji Attache ds. Policji przy Ambasadzie Gruzji Polsce George’a Gamsakhurdia. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego wyróżnienie wręczył Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk.

W dniu 10 grudnia br. odbyła się uroczystość odznaczenia brązowym medalem za Zasługi dla Policji Attache ds. Policji przy Ambasadzie Gruzji Polsce George’a Gamsakhurdia. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego wyróżnienie wręczył Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk.

Podczas uroczystości szef polskiej Policji, w asyście I-go Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektora Andrzeja Szymczyka wręczył Brązowy Medal za Zasługi dla Policji oficerowi łącznikowemu gruzińskiej Policji w Polsce. Ten wyjątkowy moment był uhonorowaniem zasług i zaangażowania w pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pomoc ze strony oficera łącznikowego gruzińskiej Policji w Polsce okazała się kluczowa przy poszukiwaniach i zatrzymaniu w dniu 1 listopada br. Mamuka K. Gruzin jest podejrzany o zabójstwo 28-letniej Pauliny D. z Łodzi. Mężczyzna ukrywał się na Ukrainie. Obecnie trwa procedura ekstradycyjna.

Podczas ceremonii, na ręce Jego Ekscelencji Ilia Darchiashvilliego  - Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego w Polsce, Komendant Główny Policji wraz z I Z-cą KGP nadinspektorem Andrzejem Szymczykiem i Z-cą KGP nadinspektorem Dariuszem Augustyniakiem wręczył list gratulacyjny.

(KGP / ar)