Aktualności

 • Identyfikujemy potrzeby szkoleniowe – weź udział w ankiecie!

  Data publikacji: 12.03.2015  KGP

  Jakie obszary wymagają udoskonalenia? Jakie szkolenia warto przeprowadzić w naszej formacji, by niwelować występujące bariery? Razem stwórzmy ofertę edukacyjną w tym zakresie.

 • Mobilne Centrum Wsparcia Poszukiwań

  Data publikacji: 12.03.2015  KGP

  Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP dysponuje nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem przeznaczonym do pomocy w odnajdywaniu zaginionych osób. Mowa o Mobilnym Centrum Wsparcia Poszukiwań(MCWP).

 • Strzały w Warszawie

  Data publikacji: 12.03.2015  KGP

  Dziś w nocy w centrum stolicy trwały ćwiczenia antyterrorystyczne. Policjanci i przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego sprawdzali, jak działają obowiązujące procedury w przypadku ataku terrorystycznego.

 • Porozumienie szefów służb

  Data publikacji: 12.03.2015  KGP

  11 marca 2015 r. komendant główny Policji, komendant główny Straży Granicznej, szef ABW, CBA i dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji podpisali porozumienie, które określa zasady współpracy między służbami i CLKP w zakresie wymiany informacji w ramach Eurodac. W systemie tym są gromadzone dane daktyloskopijne osób, które występują np. o azyl w jednym z państw UE.

 • O awansach w Policji

  Data publikacji: 11.03.2015  "Stołeczny Magazyn Policyjny"

  W powszechnej opinii mianowanie na wyższy stopień policyjny należy się każdemu policjantowi po przepracowaniu określonej liczby lat. Są jednak sytuacje, kiedy można awansować wcześniej, ale także po terminie. Polecamy artykuł Elżbiety Sandeckiej-Pultowicz, który ukazał się w marcowym wydaniu „Stołecznego Magazynu Policyjnego”.