Aktualności

 • Zbyt mała pomoc prawna dla zatrzymanego?

  Data publikacji: 28.08.2014  PAP

  Prawnicy z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Naczelnej Rady Adwokackiej twierdzą, że w Polsce brakuje systemu udzielania pomocy prawnej osobom zaraz po ich zatrzymaniu np. przez Policję. Wczoraj dyskutowano o tym na posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

 • Realizujemy projekt dotyczący wdrożenia SIS II

  Data publikacji: 28.08.2014  KGP

  System Informacyjny Schengen drugiej generacji, dzięki nowym funkcjonalnościom, jest bezpieczniejszy i bardziej wydajny. Wiedzę na temat wprowadzonych zmian i sposobu ich wykorzystania policjanci zdobędą w ramach realizowanego przez KGP projektu „Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, który jest współfinansowany z funduszy norweskich.

 • Nowe akty prawne podpisane przez Komendanta Głównego Policji (sierpień)

  Data publikacji: 28.08.2014  

  W Elektronicznym Dzienniku Urzędowym KGP opublikowano nowe akty prawne podpisane przez Komendanta Głównego Policji.

 • Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

  Data publikacji: 27.08.2014  KGP

  Bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa oferują podmioty i organizacje pozarządowe dzięki dofinansowaniu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 • Co wiesz o Treblince?

  Data publikacji: 27.08.2014  KGP

  W Komendzie Głównej Policji trwają końcowe prace nad projektem Horyzontalna Edukacja Retrospektywna w Policji (HERP). Ma on skłonić do zawodowej refleksji poprzez wizyty i edukację w byłych nazistowskich obozach koncentracyjnych i zagłady.