Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Data publikacji: 27.08.2014

Bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa oferują podmioty i organizacje pozarządowe dzięki dofinansowaniu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Chodzi tu zarówno o pomoc prawną, jak i psychologiczna, ale też pokrycie kosztów rehabilitacji, pomoc finansową i rzeczową.

Nieodpłatne wsparcie mogą uzyskać osoby pokrzywdzone przestępstwem (w wyniku uszkodzenia ciała, bójki lub pobicia, wypadku komunikacyjnego, gróźb karalnych, przemocy w rodzinie, kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia mienia i innych) oraz członkowie ich rodzin.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów dostępna jest w dziale "do pobrania", a także w serwisie skierowanym do ofiar przestępstw i członków ich rodzin www.pokrzywdzeni.gov.pl. Polecamy też podręcznik „Jestem pokrzywdzony przestępstwem. I co dalej?”.

Czytaj także: Posiedzenie Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości.

Źródło: Prokuratura Generalna