Aktualności

 • Wyjątkowi policjanci docenieni

  Data publikacji: 25.02.2014  Warszawa

  25 lutego br. I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji inspektor Robert Szydło nagrodził funkcjonariuszy z garnizonu warszawskiego za wyjątkowe zaangażowanie w służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

 • Planowane zmiany w przepisach dotyczących czasu służby policjantów

  Data publikacji: 25.02.2014  MSW

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów. Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

 • Badania techniczne pojazdów policyjnych

  Data publikacji: 25.02.2014  

  25 lutego 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów Oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny (Dz.U. poz. 184).

 • Wyróżnieni za profesjonalizm i wzorowe zachowanie

  Data publikacji: 25.02.2014  Poznań

  Policjantka i policjant z Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą KMP w Poznaniu w połowie stycznia przeprowadzili udaną akcję reanimacyjną nieprzytomnej kobiety. Szef miejskiej Policji w Poznaniu podziękował swoim podwładnym, a w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu wręczył nagrodę.

 • Szkolenia z etyki, poprawności językowej i dostępu do informacji publicznej

  Data publikacji: 25.02.2014  KPRM

  Szef Służby Cywilnej określił priorytety dla szkoleń centralnych w służbie cywilnej. W 2014 r. funkcjonowanie urzędów zostanie wsparte w obszarze przygotowania i wdrożenia działań edukacyjnych z zakresu etyki, przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, a także z zakresu poprawnego językowo redagowania pism urzędowych. Ponadto, w planie jest także szkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i praw autorskich.