Aktualności

 • Działania obronne w Policji - kurs specjalistyczny w SP Słupsk

  Data publikacji: 28.01.2014  SP w Słupsku

  Pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla policjantów i pracowników, którzy realizują zadania obronne w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji rozpoczęła się dziś w słupskiej Szkole Policji. Kursy prowadzone w Słupsku mają przygotować policjantów i pracowników z jednostek organizacyjnych Policji szczebla powiatowego (miejskiego, rejonowego), którzy nadzorują oraz realizują przygotowania obronne. Jednym z celów szkoleniowych jest między innymi usystematyzowanie wiadomości, wypracowanie jednolitych algorytmów postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 • "Trzynastka" dla policjantów i pracowników Policji

  Data publikacji: 28.01.2014  KGP

  Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński podjął decyzję o wypłaceniu nagrody rocznej dla policjantów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Policji. Wypłaty „trzynastki” powinny rozpocząć się 21 lutego br.

 • Zmarł Zdzisław Rachtan ps. Halny

  Data publikacji: 28.01.2014   Świętokrzyskie

  26 stycznia 2014 r. w wieku 90 lat zmarł Zdzisław Rachtan, ps. Halny. Był on ostatnim żyjącym oficerem Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury" i jego honorowym przewodniczącym.

 • Nowa broń w rękach poznańskiej Policji

  Data publikacji: 28.01.2014   Wielkopolskie

  Urządzenia służące do badania zawartości alkoholu w wydychanym przez kierowców powietrzu, do badania poziomu hałasu emitowanego przez pojazdy oraz do badania przejrzystości szyb przyciemnianych w samochodach będą służyły w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. To bardzo ważne wsparcie w walce o bezpieczeństwo na drodze. Sprzęt został zakupiony przez poznański WORD.

 • Zmodernizowano już 51 komend i komisariatów Policji

  Data publikacji: 28.01.2014  MSW

  W ramach programu standaryzacji wybudowano lub zmodernizowano już 51 komend i komisariatów Policji. Nowe siedziby powstały m.in. dla VII Komisariatu w Lublinie oraz komend powiatowych w Tomaszowie Lubelskim i Szczecinku.