Zmarł Zdzisław Rachtan ps. Halny

Data publikacji: 28.01.2014

26 stycznia 2014 r. w wieku 90 lat zmarł Zdzisław Rachtan, ps. Halny. Był on ostatnim żyjącym oficerem Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury" i jego honorowym przewodniczącym.

Przez wiele lat organizował rocznicowe spotkania kombatanckie na Wykusie i w Wąchocku. Wniósł wkład w budowę kapliczki-pomnika na Wykusie, Pomnika Ponurego w Wąchocku, Panteonu Podziemnego Państwa Polskiego w Wąchocku. Współorganizował liczne uroczystości kombatanckie, w tym pogrzeby swoich dowódców - „Ponurego” w czerwcu 1988 r. i „Nurta” w czerwcu 1994 r. Nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Wąchocka i Starachowic. Laureat Nagrody IPN „Kustosz Pamięci”.

Został odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, otrzymał też Order Wojenny Virtuti Militari V klasy.

Był inicjatorem nawiązania po 1990 r. współpracy Środowiska „Ponury-Nurt" z Policją Świętokrzyską. Współpraca zaowocowała uznaniem w czerwcu 1991 r. aspiranta Policji Państwowej, mjr Jana Piwnika „Ponurego” patronem Policji Świętokrzyskiej oraz ustanowieniem Honorowej Policyjnej Odznaki Zasługi im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”. Odznaka ustanowiona została 15 czerwca 1991 r., w klasztorze w Wąchocku z inicjatywy Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury"-"Nurt" i przy współpracy ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Odznaka jest jedynym w Polsce odznaczeniem przyznawanym wyłącznie policjantom „za wybitne zasługi dla wolnej i demokratycznej Rzeczypospolitej", a w szczególności za nieprzeciętną odwagę wykazaną podczas wykonywania obowiązków zawodowych w sytuacji bezpośrednio zagrażającej życiu, uratowanie życia lub zdrowia ludzkiego albo też mienia, połączone z narażeniem na znaczne i realne niebezpieczeństwo; mądrość i rozwagę w pracy bezpośredniej lub kierowaniu działaniami Policji, jeśli w rezultacie nastąpiła poprawa stanu bezpieczeństwa, wzrosło poszanowanie prawa.

Przewodniczącym Kapituły Odznaki od samego początku jej istnienia był Zdzisław Rachtan.

Uroczystości pogrzebowe Zdzisława Rachtana odbędą się w piątek 31 stycznia o godzinie 12.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, z udziałem środowiska świętokrzyskich kombatantów. "Halny" spocznie w wojskowej części Cmentarza na Powązkach.

Źródło: KWP Kielce