Działania obronne w Policji - kurs specjalistyczny w SP Słupsk

Data publikacji: 28.01.2014

Pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla policjantów i pracowników, którzy realizują zadania obronne w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji rozpoczęła się dziś w słupskiej Szkole Policji. Kursy prowadzone w Słupsku mają przygotować policjantów i pracowników z jednostek organizacyjnych Policji szczebla powiatowego (miejskiego, rejonowego), którzy nadzorują oraz realizują przygotowania obronne. Jednym z celów szkoleniowych jest między innymi usystematyzowanie wiadomości, wypracowanie jednolitych algorytmów postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

W trakcie kursu wykorzystywany jest między innymi specjalistyczny stół roboczy do projektowania map sztabowych, przy którym przedstawiciele poszczególnych komend omawiali aspekty dotyczące dokumentacji obronnej, a także tworzyli warianty ochrony i obrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Wśród poruszanych tematów znalazły się także zagadnienia poświęcone udziałowi Policji w zabezpieczaniu rezerw osobowych - dotyczy to jednostek, na które zostały nałożone przydziały organizacyjno-mobilizacyjne. Uczestnicy szkolenia opracowują przykładowy regulamin i etat jednostki zmilitaryzowanej Policji, plan działania komendanta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz zasady współdziałania z militarnymi i pozamilitarnymi ogniwami systemu obronnego Państwa.

Wszystkie zajęcia realizowane są w specjalistycznej sali wykładowej Wydziału do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, która została przygotowana do prowadzenia zajęć o tematyce obronnej wykorzystaniem dokumentów o najwyższej klauzuli tajności.

W tym roku planowane jest pierwsze od kilkudziesięciu lat skierowanie rezerwistów do odbycia szkolenia w jednostkach Policji. We współpracy z Wojskowym Komendantem Uzupełnień pierwsze takie uzupełnienia rezerw osobowych odbędą się na terenie Słupska i powiatu słupskiego. Powołanie otrzymają rezerwiści, którzy w podpisanym osobiście przydziale mobilizacyjnym zostali przeznaczeni do ochrony obiektów Policji.

Łącznie w całej Polsce powołanych na szkolenie ma być około 40 tysięcy osób. Działaniami z tym związanymi kierować będą w jednostkach terenowych absolwenci kursów, które prowadzi Szkoła Policji w Słupsku.
Osoby, które dostaną powołanie do odbycia szkolenia w Policji, zostaną skoszarowane na kilka dni, w czasie których przejdą intensywne szkolenie z zakresu przydzielonych im zadań. Wszystkie osoby zostaną umundurowane, otrzymają również środki przymusu bezpośredniego.

Rezerwiści skierowani do odbywania szkoleń w Policji, nie będą już uczestniczyć w podobnych działaniach prowadzonych przez Wojsko Polskie - przydział rezerw osobowych dla Policji zajmować się będą Wojskowi Komendanci Uzupełnień.

Źródło: SP w Słupsku