Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 51/2008 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 17.11.08 powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku dyr. Biura Spraw Wewnętrznych mł. insp. Ryszardowi Walczukowi - zast. dyr. BSW KGP

 • Komunikat nr 51/2008 cz. 2

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 14.11.08 powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Marka Działoszyńskiego - Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP

 • Komunikat nr 51/2008 cz. 1

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 13.11.08 odwołał z zajmowanego stanowiska mł. insp. Lecha Biernata - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

 • Komunikat nr 50/2008

  Komendant Główny Policji, z dniem 14.11.08, zwolnił z zajmowanego stanowiska podinsp. Marcina Fliegera - zastępcę dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP.

 • Komunikat nr 49/2008

  Komendant Główny Policji, z dniem 1.11.08, mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile nadkom. Romana Gryczkę - naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Szkoły Policji w Pile, pełniącego obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile.

 • Komunikat nr 48/2008 cz. 2

  Komendant Główny Policji, z dniem 15.10.08, mianował na stanowisko z-cy dyr. Centralnego Biura Śledczego KGP, insp. Dariusza Rudego - naczelnika Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego KGP.

 • Komunikat nr 48/2008 cz. 1

  Komendant Główny Policji, z dniem 1.10.08, powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile nadkom. Romanowi Gryczce - naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów Szkoły Policji w Pile.

 • Komunikat nr 47/2008 cz. 3

  Komendant Główny Policji, z dniem 6.10.08, mianował na stanowisko z-cy dyr. Biura Łączności i Informatyki KGP, nadkom. Małgorzatę Pawłowicz - naczelnika Wydziału Projektów Teleinformatycznych BŁiI KGP

 • Komunikat nr 47/2008 cz. 2

  Komendant Główny Policji, z dniem 6.10.08, mianował na stanowisko z-cy dyr. Biura Łączności i Informatyki KGP, mł. insp. Marka Kuzio - naczelnika Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych BŁiI KGP

 • Komunikat nr 47/2008 cz. 1

  Komendant Główny Policji, z dniem 6.10.08, mianował na stanowisko dyr. Biura Łączności i Informatyki KGP mł. insp. Lecha Świdurskiego - z-cę dyr. biura, pełniącego obowiązki dyr. BŁiI KGP