Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 48/2008 cz. 2

  Komendant Główny Policji, z dniem 15.10.08, mianował na stanowisko z-cy dyr. Centralnego Biura Śledczego KGP, insp. Dariusza Rudego - naczelnika Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego KGP.

 • Komunikat nr 48/2008 cz. 1

  Komendant Główny Policji, z dniem 1.10.08, powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile nadkom. Romanowi Gryczce - naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów Szkoły Policji w Pile.

 • Komunikat nr 47/2008 cz. 3

  Komendant Główny Policji, z dniem 6.10.08, mianował na stanowisko z-cy dyr. Biura Łączności i Informatyki KGP, nadkom. Małgorzatę Pawłowicz - naczelnika Wydziału Projektów Teleinformatycznych BŁiI KGP

 • Komunikat nr 47/2008 cz. 2

  Komendant Główny Policji, z dniem 6.10.08, mianował na stanowisko z-cy dyr. Biura Łączności i Informatyki KGP, mł. insp. Marka Kuzio - naczelnika Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych BŁiI KGP

 • Komunikat nr 47/2008 cz. 1

  Komendant Główny Policji, z dniem 6.10.08, mianował na stanowisko dyr. Biura Łączności i Informatyki KGP mł. insp. Lecha Świdurskiego - z-cę dyr. biura, pełniącego obowiązki dyr. BŁiI KGP

 • Komunikat nr 46/2008

  Komendant Główny Policji mianował na stanowisko z-cy dyr. Biura Prawnego KGP mł. insp. Krzysztofa Perkowskiego - naczelnika wydziału - radcę prawnego Wydziału Legislacji, pełniącego obowiązki z-cy dyr. Biura Prawnego KGP

 • Komunikat nr 45/2008 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 30.09.08 powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie mł. insp. Mirosława Sokala - Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie

 • Komunikat nr 45/2008 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 23.09.08 powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Zygmunta Skwierawskiego naczelnika Wydziału do Walki z Korupcją KWP we Wrocławiu

 • Komunikat nr 44/2008 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 15.09.08 mianował na stanowisko z-cy dyr. Biura Logistyki Policji KGP mł. insp. Leonidesa Wiśniewskiego pozostającego w dyspozycji Komendanta - Rektora WSPol w Szczytnie, po zwolnieniu ze stanowiska kanclerza

 • Komunikat nr 44/2008 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 15.09.08 mianował na stanowisko z-cy dyr. CBŚ KGP mł. insp. Sławomira Światłowskiego naczelnika Zarządu w Łodzi CBŚ KGP