Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 1/2009 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 20.02.2009 zwolnił ze służby w Policji insp. Włodzimierza Kalinowskiego - zastępcę dyrektora Biura Logistyki Policji

 • Komunikat nr 1/2009 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 31.01.2009 zwolnił ze służby w Policji mł. insp. Marka Kacprzaka - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat nr 53/2008

  Komendant Główny Policji, z dniem 15.01.2009 roku mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP nadkom. Rafała Kozłowskiego - naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

 • Komunikat nr 52/2008 cz. 2

  Komendant Główny Policji, z dniem 9.12.08, mianował na stanowisko dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP mł. insp. Lecha Biernata - pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji, po odwołaniu ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

 • Komunikat nr 52/2008 cz. 1

  Komendant Główny Policji, z dniem 8.12.08, zwolnił z pełnienia obowiązków na stanowisku dyr. Biura Spraw Wewnętrznych KGP mł. insp. Ryszarda Walczuka - zast. dyr. BSW KGP

 • Komunikat nr 51/2008 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 17.11.08 powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku dyr. Biura Spraw Wewnętrznych mł. insp. Ryszardowi Walczukowi - zast. dyr. BSW KGP

 • Komunikat nr 51/2008 cz. 2

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 14.11.08 powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Marka Działoszyńskiego - Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP

 • Komunikat nr 51/2008 cz. 1

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 13.11.08 odwołał z zajmowanego stanowiska mł. insp. Lecha Biernata - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

 • Komunikat nr 50/2008

  Komendant Główny Policji, z dniem 14.11.08, zwolnił z zajmowanego stanowiska podinsp. Marcina Fliegera - zastępcę dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP.

 • Komunikat nr 49/2008

  Komendant Główny Policji, z dniem 1.11.08, mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile nadkom. Romana Gryczkę - naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Szkoły Policji w Pile, pełniącego obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile.