Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 12/2011 cz.2

  Komendant Główny Policji z dniem 31 marca 2011 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska i z dniem 1 kwietnia 2011 r. przeniósł do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Marka Pękałę, Zastępcę Dyrektora CLK KGP.

 • Komunikat nr 12/2011 cz.1

  Komendant Główny Policji z dniem 31 marca 2011 r. zwolnił ze stanowiska mł. insp. Pawła Rybickiego, Dyrektora CLK KGP i z dniem 1 kwietnia 2011 roku przeniósł na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Badawczego Policji w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

 • Komunikat nr 11/2011 cz.2

  Komendant Główny Policji z dniem 1 kwietnia 2011 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie nadkom. Annie Gołąbek, ekspertowi Zespołu Koordynacji i Nadzoru nad Szkoleniem Wydziału Koordynacji Doboru i Szkolenia Biura Kadr i Szkolenia KGP.

 • Komunikat nr 11/2011 cz.1

  Komendant Główny Policji z dniem 1 kwietnia 2011 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Jacka Buczka, Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie.

 • Komunikat nr 10/2011 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 1 kwietnia 2011 roku mianował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji mł. insp. Andrzeja Tomczyńskiego, naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

 • Komunikat nr 10/2011 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 28 marca 2011 roku powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztofa Zgłobickiego, Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku.

 • Komunikat nr 9/2011

  Komendant Główny Policji do dnia 16 maja 2011 roku przedłużył okres pełnienia obowiązków na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP mł. insp. Ryszardowi Dudzikowi, naczelnikowi Wydziału Telekomunikacji.

 • Komunikat nr 8/2011

  Komendant Główny Policji z dniem 14 marca 2011 r. odwołał z zajmowanego stanowiska i z dniem 15 marca 2011 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Jarosława Szymczyka Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

 • Komunikat nr 7/2011

  Komendant Główny Policji z dniem 4 marca 2011 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Tomaszowi Miłkowskiemu, radcy Jadnoosobowego Stanowiska do spraw Funduszy Pomocowych Wydziału Prezydialnego Szkoły Policji w Katowicach.

 • Komunikat nr 6/2011

  Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2011 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP mł. insp. Wojciechowi Majerowi, naczelnikowi Wydziału Szkoleniowo – Bojowego Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP.