Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 21/2011, cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 31 lipca 2011 roku zwolnił ze służby w Policji insp. Krzysztofa Horosiewicza – dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji.

 • Komunikat nr 20

  Komendant Główny Policji z dniem 24 lipca 2011 r. mianował:

 • Komunikat nr 17/2011 cz.2

  Komendant Główny Policji z dniem 4 maja 2011 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadkom. Romanowi Kubickiemu, Naczelnikowi Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

 • Komunikat nr 17/2011 cz.1

  Komendant Główny Policji z dniem 1 maja 2011 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadkom. Helenie Michalak, Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Komunikat nr 16/2011

  Komendant Główny Policji z dniem 22 kwietnia 2011 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Zbigniewa Klimusa, pozostającego w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

 • Komunikat nr 15/2011

  Komendant Główny Policji z dniem 4 kwietnia 2011 r. zwolnił ze służby w Policji mł. insp. Ryszarda DUDZIKA - naczelnika Wydziału Telekomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP, pełniącego obowiązki zastępcy dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP

 • Komunikat nr 14/2011

  Komendant Główny Policji z dniem 11 kwietnia 2011 roku powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Romualda Głowackiego, pozostającego w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, pełniącego obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

 • Komunikat nr 13/2011 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 30 kwietnia 2011 roku zwolnił ze służby w Policji insp. Krzysztofa Kowalczyka, Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Komunikat nr 13/2011 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 6 kwietnia 2011 roku powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Adama Kołodziejskiego, pozostającego w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, pełniącego obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

 • Komunikat nr 12/2011 cz.3

  Komendant Główny Policji z dniem 31 marca 2011 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska i z dniem 1 kwietnia 2011 r. przeniósł do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp.Leszka Patera, Zastępcę Dyrektora CLK KGP.