Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 5/2012 cz.2

  Komendant Główny Policji z dniem 25 stycznia 2012 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach podinsp. Rafałowi Derlatce, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

 • Komunikat nr 5/2012 cz.1

  Minister Spraw Wewnętrznych z dniem 25 stycznia 2012 r. powołał na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Mirosława Schosslera – dotychczasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

 • Komunikat nr 4/2012 cz.5

  Komendant Główny Policji z dniem 24 stycznia 2012 r. zwolnił ze służby w Policji nadinsp. Adama MULARZA - Komendanta Stołecznego Policji

 • Komunikat nr 4/2012 cz.4

  Komendant Główny Policji z dniem 24 stycznia 2012 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. Rafałowi BATKOWSKIEMU - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat nr 4/2012 cz.3

  Komendant Główny Policji z dniem 23 stycznia 2012 r. zwolnił ze służby w Policji nadinsp. Ryszarda SZKOTNICKIEGO - Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat nr 4/2012 cz.2

  Komendant Główny Policji z dniem 23 stycznia 2012 r. mianował na stanowisko dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP mł. insp. Jerzego SIPĘ - naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

 • Komunikat nr 4/2012 cz.1

  Komendant Główny Policji z dniem 22 stycznia 2012 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska insp. Radosława CHINALSKIEGO - dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP

 • Komunikat nr 3/2012

  Komendant Główny Policji z dniem 18 stycznia 2012 r. odwołał z zajmowanego stanowiska podinsp. Marka Szmigla – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

 • Komunikat nr 2/2012 cz.5

  Komendant Główny Policji z dniem 16 stycznia 2012 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Mariuszowi Dabkowi, I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

 • Komunikat nr 2/2012 cz.4

  Komendant Główny Policji z dniem 16 stycznia 2012 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Wojciechowi Sobczakowi, I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.