Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 29/2011

  Komendant Główny Policji z dniem 17 października 2011 r. zatrudnił na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP pana Krzysztofa Grzelkę.

 • Komunikat nr 28/2011

  Komendant Główny Policji z dniem 10 października 2011 r. mianował na stanowisko Dyrektora Biura Kontroli KGP insp. Andrzeja Tomczyńskiego, Zastępcę Dyrektora Biura Kontroli KGP.

 • Komunikat nr 27/2011

  Komendant Główny Policji z dniem 12 września 2011 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Sławomira Szczupaka, Głównego Księgowego – Naczelnika Wydziału Finansów KWP w Rzeszowie.

 • Komunikat 26/2011

  Komendant Główny Policji z dniem 7 września 2011 r. mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku insp. Witolda Majchrowicza – Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Pile.

 • Komunikat 25/2011 cz.2

  Komendant Główny Policji z dniem 16 sierpnia 2011r. mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie mł. insp. Jarosława Gałuszkę, Kierownika Zakłady Słuzby Prewencyjnej Szkoły Policji w Katowicach, pełniącego obowiązki Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

 • Komunikat 25/2011 cz.1

  Komendant Główny Policji z dniem 16 sierpnia 2011r. mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie podisnp. Annę Gołabek, eksperta Zespołu Koordynacji i Nadzoru nad Szkoleniem Wydziału Koordynacji Doboru i Szkolenia Biura Kadr i Szkolenia KGP, pełniącą obowiązki Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

 • Komunikat nr 24/2011

  Komendant Główny Policji z dniem 16 sierpnia 2011 roku mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Tomasza Miłkowskiego, radcę Jednoosobowego Stanowiska ds. Funduszy Pomocowych Wydziału Prezydialnego Szkoły Policji w Katowicach, pełniącego obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach.

 • Komunikat nr 23/2011

  Komendant Główny Policji z dniem 17 sierpnia 2011 roku zwolnił ze służby w Policji mł. insp. Jana Znajdka, Zastępcę Dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGP.

 • Komunikat nr 22/2011

  Komendant Główny Policji z dniem 1 sierpnia 2011 r. mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Annę Rosół – Zastępcę Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

 • Komunikat nr 21/2011, cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 16 sierpnia 2011 roku zwolnił ze służby w Policji insp. Waldemara Kuczmę – Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.