Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 9/2012 cz.5

  Minister Spraw Wewnętrznych z dniem 9 lutego 2012 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Igora PARFIENIUKA pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji, po odwołaniu ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku

 • Komunikat nr 9/2012 cz.4

  Minister Spraw Wewnętrznych z dniem 9 lutego 2012 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Dariusza DZIAŁO - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

 • Komunikat nr 9/2012 cz.3

  Minister Spraw Wewnętrznych z dniem 9 lutego 2012 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza BIELA - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 9/2012 cz.2

  Minister Spraw Wewnętrznych z dniem 9 lutego 2012 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadinsp. Leszka MARCA - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Komunikat nr 9/2012 cz.1

  Minister Spraw Wewnętrznych z dniem 8 lutego 2012 r. odwołał ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadinsp. Bogdana KLIMKA

 • Komunikat nr 8/2012 cz.7

  Komendant Główny Policji z dniem 07 lutego 2012 r. zwolnił ze służby w Policji insp. Tadeusza Kuleszę – I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

 • Komunikat nr 8/2012 cz.6

  Komendant Główny Policji z dniem 07 lutego 2012 r. zwolnił ze służby w Policji insp. Romualda Milinga – I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

 • Komunikat nr 8/2012 cz.5

  Komendant Główny Policji z dniem 07 lutego 2012 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Zygmuntowi Skwierawskiemu, I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

 • Komunikat nr 8/2012 cz.4

  Komendant Główny Policji z dniem 06 lutego 2012 r. zwolnił ze służby w Policji nadinsp. Zbigniewa Maciejewskiego – Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

 • Komunikat nr 8/2012 cz.3

  Komendant Główny Policji z dniem 03 lutego 2012 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Adamowi Kołodziejskiemu, I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.