Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 36/2011 cz. 2

  Komendant Główny Policji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 marca 2012 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Robertowi Żółkiewskiemu – Naczelnikowi Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

 • Komunikat nr 36/2011 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 1 stycznia 2012 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Karolinie Grendzie – Naczelnik Wydziału Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

 • Komunikat nr 35/2011

  Komendant Główny Policji z dniem 5 grudnia 2011 roku powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie Krzysztofa Marzewskiego.

 • Komunikat nr 34/2011

  Komendant Główny Policji z dniem 30 listopada 2011 roku zwolnił z pełnienia obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadkom. Romana Kubickiego – Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

 • Komunikat nr 33/2011 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 30 grudnia 2011 roku zwolnił ze służby w Policji insp. Mariusza Węgrzyniaka – Zastępcę Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

 • Komunikat nr 33/2011 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 1 grudnia 2011 roku mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile mł. insp. Piotra Gacę – Naczelnika Wydziału Werbunkowego Biura Wywiadu Kryminalnego KGP.

 • Komunikat nr 32/2011

  Komendant Główny Policji z dniem 11 listopada 2011 r. mianował inspektorem Policji:

 • Komunikat nr 31/2011 cz.2

  Komendant Główny Policji z dniem 1 listopada 2011 r. mianował na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Prawnego KGP kom. Bartosza FURGAŁĘ - naczelnika Wydziału Analiz Gabinetu Komendanta Głównego Policji

 • Komunikat nr 31/2011 cz.1

  Komendant Główny Policji z dniem 1 listopada 2011 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Jarosława RZYMKOWSKIEGO - Komendanta Miejskiego Policji w Koninie

 • Komunikat nr 30/2011

  Komendant Główny Policji od dnia 18 października 2011r. do dnia 18 stycznia 2012r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kontroli KGP mł. insp. Antoniemu Socie - naczelnikowi Wydziału Kontroli Ogólnopolicyjnej Biura Kontroli KGP.