Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 15/2012 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2012 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach podisnp. Piotra KUCIĘ – dyrektora Biura Logistyki Policji KGP

 • Komunikat nr 15/2012 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 22 lutego 2012 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariuszowi MANOWIECKIEMU pozostającemu w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, po odwołaniu ze stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach

 • Komunikat nr 14/2012 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 20 lutego 2012 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach podinsp. Rafała DERLATKĘ - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcahc

 • Komunikat nr 14/2012 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 20 lutego 2012 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z sidzibą w Radomiu insp. Rafała KORCZAKA - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat nr 13/2012 cz.4

  Komendant Główny Policji z dniem 20 lutego 2012 r. powierzyły pełnienie obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku mł. insp. Marianowi Szlingerowi– Naczelnikowi Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

 • Komunikat nr 13/2012 cz.3

  Komendant Główny Policji z dniem 17 lutego 2012 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Zbigniewa Klimusa – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

 • Komunikat nr 13/2012 cz.2

  Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2012 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Cezaremu Popławskiemu, Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

 • Komunikat nr 13/2012 cz.1

  Komendant Główny Policji z dniem 16 lutego 2012 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. Rafała Bartkowskiego I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

 • Komunikat nr 12/2012 cz.4

  Komendant Główny Policji z dniem 28 lutego 2012 r. zwolnił ze służby w Policji mł. insp. Adama Momota – I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

 • Komunikat nr 12/2012 cz.3

  Komendant Główny Policji z dniem 24 lutego 2012 r. zwolnił ze służby w Policji insp. Ryszarda Leśniewskiego – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.