Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 2/2012 cz.3

  Minister Spraw Wewnętrznych z dniem 16 stycznia 2012 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Arkadiusza Letkiewicza – dotychczasowego Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 • Komunikat nr 2/2012 cz.2

  Minister Spraw Wewnętrznych z dniem 16 stycznia 2012 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadisnp. Andrzeja Rokitę – dotychczasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

 • Komunikat nr 2/2012 cz.1

  Minister Spraw Wewnętrznych z dniem 16 stycznia 2012 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego – dotychczasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

 • Komunikat nr 1/2012 cz.2

  Komendant Główny Policji z dniem 6 stycznia 2012 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariuszowi Banachowiczowi, I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

 • Komunikat nr 1/2012 cz.1

  Komendant Główny Policji z dniem 5 stycznia 2012 r. odwołał ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadisp. Marka Działoszyńskiego.

 • Komunikat nr 36/2011 cz. 2

  Komendant Główny Policji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 marca 2012 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Robertowi Żółkiewskiemu – Naczelnikowi Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

 • Komunikat nr 36/2011 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 1 stycznia 2012 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Karolinie Grendzie – Naczelnik Wydziału Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

 • Komunikat nr 35/2011

  Komendant Główny Policji z dniem 5 grudnia 2011 roku powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie Krzysztofa Marzewskiego.

 • Komunikat nr 34/2011

  Komendant Główny Policji z dniem 30 listopada 2011 roku zwolnił z pełnienia obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadkom. Romana Kubickiego – Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

 • Komunikat nr 33/2011 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 30 grudnia 2011 roku zwolnił ze służby w Policji insp. Mariusza Węgrzyniaka – Zastępcę Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.