Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 18/2012 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 9 marca 2012 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska insp. Jacentego Bąkiewicza – Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

 • Komunikat nr 18/2012 cz. 1

  Komendant Główny Policji od dnia 5 marca 2012 r. do dnia 4 czerwca 2012 r. powierzył pełnienie obowiązków I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Janowi Lachowi – Komendantowi Miejskiemu Policji w Opolu.

 • Komunikat nr 17/2012 cz.3

  Komendant Główny Policji z dniem 4 marca 2012 r. mianował na stanowisko Dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP mł. insp. Michała Stępińskiego, dowódcę Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi.

 • Komunikat nr 17/2012 cz.2

  Komendant Główny Policji z dniem 3 marca 2012 r. zwolnił ze służby w Policji insp. Artura Skwarczyńskiego, Dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP.

 • Komunikat nr 17/2012 cz.1

  Komendant Główny Policji z dniem 1 marca 2012 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Romanowi Rabsztynowi, Komendantowi Miejskiemu Policji w Zabrzu.

 • Komunikat nr 16/2012 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 29 lutego 2012 r. powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinsp. Adama Petelskiego, Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

 • Komunikat nr 16/2012 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2012 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP asp. sztab. Ryszardowi Kozdrasiowi, kierownikowi Sekcji do spraw Systemów Międzynarodowych Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Biura Łączności i Informatyki KGP.

 • Komunikat nr 16/2012 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 24 lutego 2012 r. zwolnił ze służby w Policji mł. insp. Antoniego Sotę, Naczelnika Wydziału Kontroli Ogólnopolicyjnej Biura Kontroli KGP, pełniącego obowiązki na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Kontroli KGP.

 • Komunikat nr 15/2012 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2012 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku mł. Insp. Leszkowi PTACHOWI – naczelnikowi Wydzialu Organizacji i Dowodzenia Szkoły Policji w Słupsku

 • Komunikat nr 15/2012 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 27 lutego 2012 r. mianował na stanowisko dyrektora Biura Logistyki Policji KGP insp. Grzegorza MATUSZEWSKIEGO – Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Słupsku