Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 22/2012 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 1 kwietnia 2012 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku insp. Krzysztofa Lewickiego – naczelnika Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego KGP.

 • Komunikat nr 22/2012 cz. 1

  Minister Spraw Wewnętrznych od dnia 26 marca 2012 r. wyznaczył na stanowisko Komendanta - Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. Piotra Bogdalskiego Zastępcę Komendanta – Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 • Komunikat nr 21/2012

  Komendant Główny Policji z dniem 1 kwietnia 2012 r. mianował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Roberta ŻÓŁKIEWSKIEGO - naczelnika Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, p.o. zastępcy dyrektora BMWP KGP

 • Komunikat nr 20/2012

  Komendant Główny Policji z dniem 15 marca 2012 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP mł. insp. Piotrowi Hacowi, Naczelnikowi Zarządu I Biura Spraw Wewnętrznych KGP.

 • Komunikat nr 19/2012 cz. 6

  Komendant Główny Policji z dniem 12 marca 2012 r. mianował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP mł. insp. Tomasza Szankina – pozostającego w dyspozycji Komendanta – Rektora WSPol w Szczytnie, delegowanego z urzędu do czasowego pełnienia służby w Komendzie Głównej Policji.

 • Komunikat nr 19/2012 cz. 5

  Komendant Główny Policji z dniem 10 marca 2012 r. mianował na stanowisko Komendanta Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacka Gila – Zastępcę Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP.

 • Komunikat nr 19/2012 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 9 marca 2012 r. mianował na stanowisko Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP insp. Ryszarda Walczuka – Zastępcę Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP.

 • Komunikat nr 19/2012 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 9 marca 2012 r. mianował na stanowisko Dyrektora Biura Prawnego KGP insp. Lecha Biernata – Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP.

 • Komunikat nr 19/2012 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 8 marca 2012 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska mł. insp. Krzysztofa Choińskiego – Dyrektora Biura Prawnego KGP.

 • Komunikat nr 19/2012 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 9 marca 2012 r. zwolnił ze służby w Policji insp. Krzysztofa Zakurzewskiego – I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.