Komunikaty kadrowe

 • Komunikat nr 14/2024 cz. 1

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 19 stycznia 2024 r. odwołał ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasza KLIMKA

 • Komunikat nr 13/2024 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 19 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Irminie GOŁĘBIEWSKIEJ - radcy Zespołu Współpracy Bilateralnej i Multilateralnej Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

 • Komunikat nr 13/2024 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 18 stycznia 2024 r. zwolnił z zajmowanego stanowiska i z dniem 19 stycznia 2024 r. przeniósł do dyspozycji Komendanta Głównego Policji podinsp. Paulinę MACCZAK - zastępcę dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

 • Komunikat nr 13/2024 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 18 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kontroli KGP mł. insp. Stanisławowi DYRKOWI - naczelnikowi Wydziału Obsługi Informacyjnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP

 • Komunikat nr 13/2024 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 18 stycznia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Logistyki Policji KGP insp. Pawłowi HERBUSIOWI - zastępcy dyrektora Biura Kontroli KGP

 • Komunikat nr 12/2024

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 16 stycznia 2024 r. powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Magdalenę NGUYEN-FUDALĘ - dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP, pełniącą obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

 • Komunikat nr 11/2024 cz. 4

  Komendant Główny Policji z dniem 12 stycznia 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Stanisława SEKUŁĘ - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie

 • Komunikat nr 11/2024 cz. 3

  Komendant Główny Policji z dniem 12 stycznia 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Bogdana PIOTROWSKIEGO - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Komunikat nr 11/ 2024 cz. 2

  Komendant Główny Policji z dniem 12 stycznia 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. Marka NOWAKOWSKIEGO - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 • Komunikat nr 11/2024 cz. 1

  Komendant Główny Policji z dniem 12 stycznia 2024 r., po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji nadinsp. Romana RABSZTYNA - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach