Art. 65 a k.w – materiał edukacyjny dla policjantów

Data publikacji: 07.11.2022

Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Praw Człowieka jest koordynatorem projektu pn. Ochrona Prawna Funkcjonariuszy Policji.

W ramach przedmiotowego działania dokonana została analiza funkcjonowania w Policji art. 65a kw. Działaniem następczym było opracowanie Harmonogramu realizacji rekomendacji wynikających z uproszczonej analizy funkcjonowania art. 65a k.w. (dotyczącego umyślnej odmowy wykonania polecenia wydanego przez policjanta).

W ramach realizacji Harmonogramu podzielono zadania do wykonania między różne jednostki organizacyjne. Szkoła Policji w Słupsku opracowała materiały edukacyjno-informacyjne w obszarze stosowania ww. przepisu: konspekt do realizacji szkolenia w jednostkach Policji, prezentację multimedialną, skrypt pt. Materiał informacyjno-edukacyjny w zakresie stosowania art. 65a k.w. W toku prac jest film instruktażowy.

Materiały możesz pobrać tutaj: