Aktualności

 • Nowe przepisy w sprawie zachowania tożsamości świadków w tajemnicy

  Data publikacji: 18.09.2015  prawo

  W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka (Dz.U. 2015 poz. 1408). Przepisy wejdą w życie 1 października 2015 r.

 • Otwarcie Muzeum Katyńskiego

  Data publikacji: 18.09.2015  Warszawa

  Na warszawskiej Cytadeli z udziałem najwyższych władz państwowych odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Muzeum Katyńskiego. Komendanta Głównego Policji reprezentował zastępca komendanta głównego nadinsp. Wojciech Olbryś, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. kontaktów z samorządem terytorialnym nadinsp. Władysław Padło oraz dyrektor Gabinetu KGP insp. Robert Żółkiewski.

 • Brak spójnego systemu zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce - raport Amnesty International

  Data publikacji: 17.09.2015  publikacje

  Nowy raport Amnesty International pokazuje skutki luk w polskim systemie prawnym, które sprawiają, że osoby LGBTI, osoby z niepełnosprawnościami czy bezdomne nie są chronione przed przestępstwami z nienawiści.

 • Amnasty International publikuje przewodnik, by ograniczyć nadmierne użycie siły przez policję

  Data publikacji: 17.09.2015  publikacje

  Amnesty International opublikowała przewodnik "Użycie siły - wytyczne dla wdrożenia podstawowych zasad ONZ dotyczących użycia siły i broni palnej przez funkcjonariuszy organów ścigania".

 • Najnowszy numer miesięcznika „Prokuratura i Prawo” (wrzesień 2015 r.)

  Data publikacji: 16.09.2015  publikacje

  O współpracy biegłych z organami ścigania po zmianach w kodeksie postępowania karnego, a także niezasadnym stosowaniu środków przymusu z działu VI k.p.k. przeczytacie w najnowszym numerze miesięcznika „Prokuratura i Prawo”. Zachęcamy do lektury!