Amnasty International publikuje przewodnik, by ograniczyć nadmierne użycie siły przez policję

Data publikacji: 17.09.2015

Amnesty International opublikowała przewodnik "Użycie siły - wytyczne dla wdrożenia podstawowych zasad ONZ dotyczących użycia siły i broni palnej przez funkcjonariuszy organów ścigania".

Przewodnik nawiązuje do przykładów zaczerpniętych z krajowych przepisów prawnych, wewnętrznych regulacji  i dokumentów szkoleniowych z 58 krajów ze wszystkich regionów świata. Ich szczegółowe wnioski i zalecenia mają na celu wspomóc władze rządowe we wdrażaniu Podstawowych Zasad ONZ  i zapewnić dobrą, skuteczną politykę, zgodną z prawami człowieka.

Podstawowe Zasady ONZ zostały przygotowane przez różnych ekspertów egzekwowania prawa, w tym funkcjonariuszy policji, i były omawiane podczas serii spotkań przygotowawczych i konsultacji zanim zostały przyjęte we wrześniu 1990 r. podczas konferencji ONZ w Hawanie na Kubie. W grudniu 1990 r. zostały uchwalone podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Pełen tekst Zasad jest zamieszczony w aneksie przewodnika i można go znaleźć także tutaj.

Źródło: amnesty.org.pl

Pliki do pobrania