Aktualności

 • Zgłoś nielegalne i szkodliwe treści w internecie

  Data publikacji: 12.08.2015  

  W 2014 roku do zespołu specjalistów z dyzurnet.pl 11 tys. razy zgłaszano nielegalne i szkodliwe treści znalezione w internecie. 425 z tych zgłoszeń trafiło na Policję. MSW, NASK i Policja w ramach działań „CyberPol” podpisały porozumienie, którego celem jest jeszcze skuteczniejsza walka z przestępstwami w sieci.

 • Badanie poziomu agresji w Policji

  Data publikacji: 11.08.2015  

  MSW chce wiedzieć, jaka jest skala agresji wśród policjantów i jak przeciwdziałać temu zjawisku. Wyniki rozpoczętego właśnie badania, a także rekomendacje będą znane do końca roku. Mają one pozwolić lepiej zrozumieć przyczynę niepożądanych zachowań i pomóc je wyeliminować.

 • Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy

  Data publikacji: 07.08.2015  prawo

  7 sierpnia 2015 r. weszło w życie Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

 • Biegacze pomagacze znów w akcji!

  Data publikacji: 06.08.2015  Wrocław

  Tym razem biegacze pomagacze staną na linii startu we Wrocławiu, by wesprzeć chorego na zanik mięśni Kubę. O wsparcie proszą także swoich przyjaciół z Policji. Wierzą, że „pod policyjnymi blachami kryją się wrażliwe serca”.

 • Neutralność polityczna korpusu służby cywilnej

  Data publikacji: 06.08.2015  

  Służba cywilna musi pozostać neutralna politycznie. Departament Służby Cywilnej wyjaśnia co należy przez to rozumieć.