Aktualności

 • Komunikacja w języku migowym

  Data publikacji: 28.08.2015  

  W 2014 r. NIK przeprowadził kontrolę, której tematem było świadczenie usług publicznych osobom posługującym się językiem migowym. Celem kontroli było dokonanie oceny przygotowania podmiotów wykonujących usługi publiczne do kontaktów z osobami posługującymi się językiem migowym.

 • Życzenia dla policyjnych lotników

  Data publikacji: 28.08.2015  

  Z okazji Święta Lotnictwa Policji Komendant Główny Policji gen. insp. Krzysztof Gajewski składa najlepsze życzenia policyjnym lotnikom.

 • Powstanie zespół odpowiadający za program dot. "białych kołnierzyków"

  Data publikacji: 28.08.2015  

  Szefowie 13 instytucji, w tym Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej i szef KNF, wejdą w skład zespołu, który ma koordynować rządowy program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej - zakłada projekt zarządzenia premiera.

 • Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015 – 2020

  Data publikacji: 27.08.2015  

  MSW opublikowało projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji „Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości Gospodarczej na lata 2015 – 2020".

 • Felieton Szefowej Służby Cywilnej

  Data publikacji: 27.08.2015  

  Panie, Panowie członkowie korpusu służby cywilnej, niedawno zostały opublikowane, a za kilka dni (27 i 29.08) wejdą w życie, nowe rozporządzenia dotyczące ocen pracowniczych oraz zarządzenie w sprawie opisywania i wartościowania stanowisk pracy. Wcześniej weszło w życie rozporządzenie w sprawie szkoleń. Chciałabym podzielić się z Państwem oczekiwaniami, jakie wiążę z nadchodzącymi zmianami.