Aktualności

 • Jak się zachować w sytuacji zagrożenia?

  Data publikacji: 30.03.2015  MSW

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowuje broszury zawierające wskazówki, jak zachować się w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Informatory powstaną do końca kwietnia i przekazane będą m.in. do szkół, a także wykorzystywane w trakcie szkoleń administratorów obiektów użyteczności publicznej. Będą one również dostępne na stronie www.antyterroryzm.gov.pl.

 • Powstał zespół ds. Schengen

  Data publikacji: 30.03.2015  MSW

  W MSW powołano zespół opiniodawczo - doradczy do spraw Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego. Oprócz przedstawicieli ministerstwa w jego skład wejdą też reprezentanci Policji i Straży Granicznej.

 • Polecamy publikację poświęconą oględzinom miejsca zdarzenia

  Data publikacji: 27.03.2015  SP w Pile

  "Podstawowe czynności techniczno - kryminalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia" to pozycja przygotowana przez Leszka Koźmińskiego, Wojciecha Misia i Leszka Szplita ze Szkoły Policji w Pile.

 • Nowe akty prawne Komendanta Głównego Policji (marzec 2015 r.)

  Data publikacji: 27.03.2015  e-dziennik

  W Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji ukazały się nowe akty prawne podpisane przez Komendanta Głównego Policji.

 • Szkolenie pododdziału Policji

  Data publikacji: 27.03.2015   Śląskie

  Wczoraj na stadionie miejskim w Jaworznie odbyły się ćwiczenia policjantów Nieetatowego Pododdziału Policji i strażników miejskich. Trwające kilka godzin szkolenie miało na celu doskonalenie umiejętności współdziałania policjantów, którzy w razie zbiorowych zakłóceń porządku publicznego interweniują w pododdziałach zwartych.